• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IMF: INTERNATIONALE RESERVES HEBBEN BIJNA VIJF MAANDEN IMPORT BEREIKT

| dagblad de west | Door: Redactie

Suriname en IMF bereiken SLA over 4e evaluatie

Een team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder leiding van Anastasia Guscina, voerde tussen 30 oktober en 8 november virtuele en persoonlijke gesprekken met de Surinaamse autoriteiten om het beleid te bespreken ter voltooiing van de 4e evaluatie van de 36 maanden durende Extended Fund Facility, goedgekeurd door de Raad van bestuur van het IMF op 22 december 2021. Aan het einde van de missie gaf Guscina de volgende verklaring af:


‘Het IMF-team heeft op personeelsniveau overeenstemming bereikt met de autoriteiten over de vierde evaluatie van het economische hervormingsprogramma van Suriname, dat

wordt ondersteund door de EFF-regeling van het IMF. De prestaties van het programma waren sterk en aan alle prestatiecriteria voor deze evaluatie werd voldaan. Medewerkers ondersteunen het verzoek van de autoriteiten om een verhoging van de IMF-steun aan Suriname (van SDR 46,8 miljoen, ongeveer USD 63 miljoen) en een verlenging van het programma tot maart 2025.

Dit zou de IMF-steun voor Suriname verhogen tot ongeveer USD 650 miljoen. Deze overeenkomst op personeelsniveau is onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Bestuur van het IMF, afhankelijk van de uitvoering van al het relevante beleid van het fonds. Na de voltooiing van

deze evaluatie zal Suriname toegang hebben tot SDR 39,4 miljoen (ongeveer USD 53 miljoen), wat de totale programma-uitbetalingen tot nu toe op SDR 197 miljoen (ongeveer USD 263 miljoen) brengt. ‘De inspanningen van de autoriteiten om de economie te stabiliseren, werpen hun vruchten af.

De groei zal naar verwachting rond 2 procent liggen in 2023, de inflatie vertoont een neerwaartse trend en de bruikbare internationale reserves hebben bijna vijf maanden import bereikt. Verwacht wordt dat een voorzichtig begrotings- en monetair beleid de inflatie eind 2024 tot onder de 20 procent zal brengen.

De autoriteiten worden geconfronteerd met belangrijke risico’s op de korte termijn, waaronder problemen bij de uitvoering van het beleid die voortkomen uit een uitdagender sociaal-politiek klimaat en capaciteitsbeperkingen. Op de middellange tot lange termijn zijn er aanzienlijke opwaartse risico’s voor de groei als gevolg van de ontwikkeling van grote nieuwe olievelden.

‘De programmaprestaties tijdens de 4e evaluatie waren sterk.

Aan alle kwantitatieve prestatiecriteria en indicatieve doelstellingen van het programma werd voldaan, met uitzondering van de bestedingsdrempel voor sociale bijstand. De autoriteiten liggen op koers om dit jaar de primaire overschotdoelstelling van de centrale overheid van 1,6 procent van het bbp te verwezenlijken. De agenda voor structurele hervormingen vordert, zij het met enige vertraging. ‘Het broze economische herstel en de toenemende sociale spanningen vragen om een gematigder tempo van begrotingsconsolidatie in 2024. Het personeel en de autoriteiten kwamen overeen om de doelstelling voor het primaire saldo voor 2024 te verlagen van 3,5 naar 2,7 procent van het bbp.

De doelstelling van een primair saldo van 3,5 procent van het bbp, die de houdbaarheid van de schulden ondersteunt, zal nu in 2025 worden bereikt. Verwacht wordt dat de autoriteiten in 2024 de extra begrotingsruimte zullen gebruiken om het herstel te ondersteunen, de steun voor de armen en kwetsbaren te vergroten en verdere erosie van de economie te voorkomen. Daarbij wordt ook gekeken naar de reële lonen voor geregistreerde werknemers in de publieke sector, en het opschalen van groeibevorderende investeringen. Tot dusver is de uitbreiding van de sociale bijstandsprogramma’s te traag verlopen en er zullen bijzondere inspanningen worden geleverd om de beperkingen op dit gebied aan te pakken.’


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie