• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IMF: ‘ECONOMIE SURINAME GROEIT, INFLATIE DAALT EN BELEGGERSVERTROUWEN KEERT TERUG’

| dagblad de west | Door: Redactie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Surinaamse autoriteiten hebben op personeelsniveau een Staff Level Agreement (SLA) bereikt over de 4e evaluatie van het economische herstelprogramma van de autoriteiten, ondersteund door de Extended Fund Facility (EFF). De autoriteiten hebben verzocht om verlenging (tot maart 2025) en uitbreiding van het programma (van ongeveer 63 miljoen USD).

De herziening moet nog worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het IMF. “Begrotingsdiscipline en een strak monetair beleid werpen hun vruchten af bij het herstellen van de macro-economische stabiliteit.

De economie groeit, de inflatie daalt en het beleggersvertrouwen keert terug”, aldus het IMF.

In 2024 is

de regering van plan een deel van het dividend uit de toegenomen stabiliteit te gebruiken om de sociale bijstandsprogramma’s voor de sociaal zwakkeren en kwetsbaren uit te breiden, de reële lonen in de publieke sector voor geregistreerde ambtenaren bescheiden te verhogen en de uitgaven aan groeibevorderende infrastructuur te verhogen.

Verklaring

Een team van het IMF onder leiding van Anastasia Guscina voerde tussen 30 oktober en 8 november virtuele en persoonlijke gesprekken met de Surinaamse autoriteiten om het beleid te bespreken ter voltooiing van de vierde evaluatie van de 36 maanden durende Extended Fund Facility, goedgekeurd door de Raad van bestuur van het

IMF op 22 december 2021.

Aan het einde van de missie verklaarde Guscina, dat  verwacht wordt dat een voorzichtig begrotings- en monetair beleid de inflatie eind 2024 tot onder de 20 procent zal brengen. “De autoriteiten worden geconfronteerd met belangrijke risico’s op de korte termijn, waaronder problemen bij de uitvoering van het beleid die voortkomen uit een uitdagender sociaal-politiek klimaat en capaciteitsbeperkingen.

Op de middellange tot lange termijn zijn er aanzienlijke opwaartse risico’s voor de groei als gevolg van de ontwikkeling van grote nieuwe olievelden”, aldus Guscina.

“Er is een uitstekende vooruitgang geboekt met de schuldsanering. De schuldenuitwisseling met particuliere obligatiehouders is afgerond met een deelnamepercentage van ruim 96 procent, en de overeenkomsten met de resterende officiële crediteuren zijn bijna afgerond. De regering heeft ook vooruitgang geboekt bij het wegwerken van binnenlandse betalingsachterstanden en het herstructureren van de binnenlandse schulden en de oude schulden aan de Centrale Bank.

“Het monetaire beleid heeft actief de liquiditeit van de binnenlandse valuta geabsorbeerd, wat tot uiting begint te komen in de marktrente en een vermindering van de inflatiedruk. De Centrale Bank heeft ook blijk gegeven van haar toewijding aan een flexibele door de markt bepaalde wisselkoers, terwijl ze werkt aan het verbeteren van de werking van de valutamarkt.

“Er blijven aanzienlijke kwetsbaarheden in het banksysteem bestaan die actief worden aangepakt door de Centrale Bank. Banken integreren de resultaten van hun beoordeling van de kwaliteit van activa in hun activiteiten en de banken die niet aan de wettelijke vereisten voldoen, hebben tijdgebonden herkapitalisatie- en herstructureringsplannen bij de Centrale Bank ingediend.

De Centrale Bank versterkt ook haar toezicht op de banken en heeft verbeteringen van haar raamwerk voor de afwikkeling van banken ter goedkeuring voorgelegd aan de Staatsraad.

“De Centrale Bank heeft de achterstand bij de audits van financiële overzichten weggewerkt en is nu in staat de auditcyclus te normaliseren en de nieuwe Central Bank Act volledig ten uitvoer te leggen.

Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een herkapitalisatieplan voor de Centrale Bank en de bestuurshervormingen zijn in volle gang op verschillende gebieden, waaronder de bestrijding van het witwassen van geld en de bestrijding van de financiering van terrorisme, de bestrijding van corruptie en aanbestedingen in de publieke sector.

“De missie wil de autoriteiten bedanken voor een gezamenlijke en vruchtbare dialoog. Er werd een breed scala aan bijeenkomsten gehouden met de president van de Republiek Suriname, de vicepresident, de voorzitter van De Nationale Assemblee, de minister van Financiën en Planning, de minister van Justitie en Politie, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. , de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Landbouw, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de minister van Volksgezondheid, de minister van Arbeid, de governer van de Centrale Bank, parlementsleden, andere hoge functionarissen, vertegenwoordigers van de particuliere sector, maatschappelijke organisaties en ontwikkelingspartners.”


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie