• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IMF: ‘DRUK OP WISSELKOERS IN SURINAME IS AFGENOMEN, INFLATIE VERTOONT NEERWAARTSE TREND’

| dagblad de west | Door: Redactie

De Raad van Bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft gisteren de derde evaluatie in het kader van de Extended Fund Facility (EFF)-regeling voor Suriname afgerond. Door de voltooiing van het onderzoek kunnen de autoriteiten het equivalent van 39,4 miljoen SDR (ongeveer 52 miljoen dollar) opnemen, wat de totale aankoop op 118,2 SDR (ongeveer 156 miljoen dollar) brengt.

Ter afronding van de beoordeling heeft de Raad ook ingestemd met het verzoek van de autoriteiten om ontheffing wegens niet-naleving van doorlopende prestatiecriteria op basis van de reeds genomen corrigerende maatregelen. De 36 maanden durende EFF-regeling van Suriname werd op 22 december

2021 door de Raad van Bestuur goedgekeurd voor een bedrag gelijk aan SDR472,8 miljoen (366,8 procent van het quotum).

Tijdens de tweede evaluatie keurde de Raad van Bestuur het verzoek van de autoriteiten goed om de totale toegang onder de regeling te verlagen tot een bedrag gelijk aan SDR 383,9 miljoen (297,8 procent van het quotum).

Het doel van het programma is het ondersteunen van het economische herstelplan van de autoriteiten om de houdbaarheid van de begrotingen en de schulden te herstellen door begrotingsconsolidatie en schuldherstructurering, de kwetsbaren te beschermen door de sociale bescherming uit te breiden, het monetaire en wisselkoersbeleidskader te verbeteren, de kwetsbaarheden van de financiële sector aan te pakken, en de agenda voor corruptiebestrijding en bestuur bevorderen. 

Na de discussie in de Raad van Bestuur over Suriname heeft de heer Kenji Okamura, adjunct-directeur en waarnemend voorzitter, de volgende verklaring afgegeven:

“De inzet van de autoriteiten voor begrotingsdiscipline en macro-economische stabilisatie in het kader van het door de EFF ondersteunde programma begint vruchten af te werpen. De economie stabiliseert. De druk op de wisselkoers is afgenomen en de inflatie is weliswaar nog steeds hoog, maar vertoont een neerwaartse trend.”

“De implementatie door de autoriteiten van moeilijke hervormingen in een uitdagende sociaal-economische omgeving is prijzenswaardig. Het afschaffen van brandstofsubsidies, het geleidelijk afbouwen van elektriciteitssubsidies, het beperken van de loonbetalingen aan niet-geregistreerde ambtenaren en het verbreden van de BTW-grondslag zullen helpen de fiscale ruimte te creëren voor uitgebreide uitgaven voor sociale bescherming en groeibevorderende investeringen.”

“De autoriteiten hebben gezamenlijke inspanningen geleverd om de onderhandelingen over schuldsanering te bevorderen, waarbij de overeenkomsten in overeenstemming zijn met de programmaparameters die met alle crediteuren zijn bereikt, behalve China. Beide partijen hebben hun toezegging uitgesproken om bij de volgende herziening te streven naar een overeenkomst onder vergelijkbare voorwaarden met andere schuldeisers.

“Hoewel de recente maatregelen kracht winnen, blijft het handhaven van een strak monetair beleid noodzakelijk om de nog steeds hoge inflatie aan te pakken. Tegelijkertijd blijft het voortdurende streven naar een flexibele, door de markt bepaalde wisselkoers van cruciaal belang om de externe onevenwichtigheden van Suriname duurzaam aan te pakken en de accumulatie van internationale reserves te ondersteunen.

Een snelle implementatie van de onlangs aangenomen nieuwe Centrale Bank Bankwet en de afronding van het herkapitalisatieplan van de Centrale Bank na voltooiing van de financiële audits, zullen de operationele onafhankelijkheid en financiële autonomie versterken. Gestage vooruitgang is ook nodig om de kwetsbaarheden van het banksysteem aan te pakken, onder meer door de voortdurende beoordeling van de herkapitalisatie- en herstructureringsplannen van banken in het kader van het onlangs door de autoriteiten goedgekeurde kader.

“Voortdurende beleidsdiscipline en het momentum voor structurele hervormingen zijn van cruciaal belang voor het behalen van succes in het economische herstelprogramma van de autoriteiten. Structurele hervormingen om de instellingen, het bestuur en de datakwaliteit te versterken, blijven belangrijke prioriteiten, met voortdurende steun voor capaciteitsopbouw door het Fonds en andere ontwikkelingspartners.

De autoriteiten moeten ook doorgaan met het nastreven van maatregelen om de anti-corruptie- en AML/CFT-kaders te versterken en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met internationale normen.”


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie