• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

IDB KEURT USD 30 MILJOEN GOED VOOR ONDERSTEUNING KWETSBARE GROEPEN IN SURINAME

| dagblad de west | Door: Redactie

Het ondersteunen van kwetsbare bevolkingsgroepen is een van de doelstellingen van de IDB Group in haar Vision 2025, een routekaart om inclusieve groei in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te bereiken. De IDB-lening van USD 30 miljoen heeft een uitbetalingsperiode van vier jaar, een aflossingsvrije periode van vijf en een half jaar en een rentevoet gebaseerd op LIBOR. De lening is bedoeld om het beheer van programma’s voor geldoverdracht te optimaliseren, waaronder de oprichting van een evaluatie-eenheid bij ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).

Evenzo zal het de opleiding van personeel en de levering van computerapparatuur en internetdiensten mogelijk maken. De moeilijke macro-economische omstandigheden van Suriname en de pandemie, hebben een ernstige impact op de bevolking van het land, vooral de meest kwetsbaren. Het aandeel gezinnen met een inkomen onder het minimumloon steeg van 23,2 procent in januari 2020 naar 31,7 procent in april. De crisis toont ook de noodzaak aan om de voorwaarden van het mi-nisterie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) te verbeteren om sociale beschermingsprogramma’s efficiënt en transparant te beheren.

Contante overdrachten zijn het meest effectieve instrument om het inkomen te herverdelen en de consumptie in de regio op peil te houden. Ze hebben bewezen effectief te zijn in het omgaan met tijdelijke schokken van kwetsbare bevolkingsgroepen. Onder de begunstigden zijn 5.361 huishoudens die in armoede leven, 45.507 huishoudens die zijn ingeschreven voor kinderbijslag, 11.781 mensen met een handicap en 67.808 mensen die ingeschreven zijn in de ouderdomsbijstand. 68,2 procent van de geregistreerde begunstigden zijn vrouwen. De lening komt ten goede aan 130.548 mensen via periodieke overschrijvingen.

De operatie heeft tot doel de efficiëntie en transparantie van Suriname zijn sociale beschermingsnetwerk te versterken. Daarnaast komt de lening ten goede aan 27.000 huishoudens aan de kust door de uitbreiding van de geldkaart van het bankrekeningsysteem.

| dagblad de west | Door: Redactie