• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Hoofdkapitein vindt het onacceptabel dat autoriteiten zwijgen, terwijl illegale Brazilianen brute roofovervallen plegen

| suriname herald | Door: Redactie

“Illegale Brazilianen plegen een brute roofoverval op Surinaams grondgebied en er komt geen enkele reactie vanuit de Surinaamse autoriteiten? Geen legerhelikopter die zich desnoods oriënteert boven het gebied?”, zo klinken de retorische vragen van hoofdkapitein Inse Emanuel, vervanger van granman Lesley Valentijn der Matawai als reactie op de gewelddadige overval die gisteren gepleegd is in het gouddorp Villa Brazil te Boven-Saramacca in het ressort Sipaliwini.

Hij toont demonstratief een brief die op 10 juni gericht is aan de president, de vicepresident, het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en het ministerie van Justitie en Politie. In de brief vraagt granman Valentijn

cq het traditioneel gezag van de Matawai naar een onderhoud met de regeringsleiders en de desbetreffende ministeries om de steeds verergerde criminaliteit in het Matawaigebied te bespreken. Tot op heden is de brief onbeantwoord gebleven. 

Emanuel kan er met zijn verstand ook niet bij dat er in het Matawaigebied geen enkele politie- of leger unit gestationeerd is. Er was in het gebied eens wel een politiepost, maar die is zonder enig overleg met het traditioneel gezag verwijderd. Daar is de hoofdkapitein ook niet over te spreken. 

Hij vermeldt dat het Matawai-volk ontstemd is over de gang van zaken met betrekking tot hun

veiligheidsaspect. Indien dit zo doorgaat, kan uiteindelijk wel de lont in het kruitvat gestoken worden, gezien men maatregelen zal moeten treffen om zichzelf te beschermen. 

De hoofdkapitein geeft aan dat er in het verleden reeds gesprekken zijn gevoerd met de autoriteiten waarbij het traditioneel gezag steeds aan de bel heeft getrokken omtrent de levensbedreigende situatie in het gebied. Echter zonder resultaat. Er wordt steeds aangegeven, dat er geen financiële middelen zijn om het probleem aan te pakken. 

Emanuel heeft begrip daarvoor, maar benadrukt dat bepaalde oplossingen geen exorbitante financiën vergen, maar eerder de wil en goed beleid. Als voorbeeld geeft hij aan: de stationering van veiligheidstroepen in het gebied om controle en toezicht uit te oefenen. 

“Maar we geven steeds aan dat er geen geld is om de criminaliteit aan te pakken, ja, dan creëer je een open doel voor buitenlandse criminelen om toe te slaan”, zegt hij. 

Trouwens, de hoofdkapitein wordt zoals gebruikelijk vergezeld door andere kapiteins en een basya van het gebied, die instemmend knikken bij wat er wordt verteld. Aan hun lichaamshouding, gezichtsuitdrukkingen en de toon die wordt aangeslagen, is overduidelijk te merken dat het traditionele gezag radeloos is. 

Emanuel doet opnieuw een dringend beroep op de regering om te worden ontvangen voor een onderhoud, zodat er naar een oplossing kan worden gezocht om de criminaliteit binnen het gebied een halt toe te roepen.

| suriname herald | Door: Redactie