• dinsdag 07 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Havencomplex moet van camerasysteem worden voorzien

| suriname herald | Door: Redactie

Als het aan de directeur van de N.V. Havenbeheer, Andreas Talea, ligt wordt er op de haven een camerasysteem geplaatst, waarmee het totale complex overzien kan worden. Dat is nu nog niet het geval, maar het camerasysteem is wel al aangeschaft. Naast het camerasysteem wordt er ook gekeken naar het invoeren van additionele veiligheidssystemen en databeheersystemen.

Hij deelde zijn inzichten, gisteren, tijdens een bespreking met minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) en belanghebbenden over de veiligheid op de Nieuwe Haven. Minister Amoksi gaf aan dat de communicatie tussen de verschillende diensten die werkzaam zijn op de haven opgevoerd moet

worden, zodat het gemeenschappelijk doel, namelijk een veilige haven, bereikt wordt.

Waarnemend procureur-generaal (pg), Garcia Paragsingh, zei dat er werkafspraken zijn tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de douane. Echter zijn de afspraken nog niet in uitvoering gebracht. De pg stelde voor dat de beelden die met de scanners worden vastgelegd gedeeld worden met andere diensten buiten de haven, zodat ook zij analyses kunnen plegen.

Er wordt volgens de directeur der Belastingen, Ismael Kalaykhan, nu personeel getraind in het gebruiken van een pallet scanner. De container scanner bij de Nieuwe Haven en de scanners bij de luchthaven zijn operationeel, maar worden niet gebruikt.

Het waarnemend hoofd van de Douane, Charda Girwar, zei dat er 20 douaneambtenaren opgeleid worden om de beelden die de scanners op de Nieuwe Haven vastleggen, te kunnen analyseren.

Humphrey Tjin Liep Shie, adviseur van de president, vertelde dat het uiteindelijke doel is dat er 100 procent controle plaatsvindt. Hiervoor moet er van de technologie gebruik worden gemaakt. Er zijn systemen die automatisch kunnen scannen en de beelden daarna ook zelf analyseren op verdachte spullen, merkte hij verder op.

De directeur Operaties bij het Korps Politie Suriname (KPS), politiecommissaris Bryan Isaacs, juicht de introductie van het camerasysteem toe. Hij stelde voor dat de politie getraind wordt in het analyseren van beelden uit de scanners.

Minister Amoksi zei verder dat er protocollen samengesteld moeten worden voor de uitwisseling van data tussen de diensten die werkzaam zijn op havens, zodat het gemeenschappelijke doel, namelijk veiligheid op de haven, gerealiseerd wordt.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie