• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Handelsmogelijkheden tussen Suriname en Aruba besproken tijdens bezoek Arubaanse delegatie

| suriname herald | Door: Redactie

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) ontving haar Arubaanse collega, minister Geoffrey Wever van Economische Zaken, en zijn delegatie voor een handelsmissie. Tijdens hun ontmoeting, die gisteren plaatsvond in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), bespraken de ministers uitgebreid de mogelijkheden voor samenwerking tussen beide landen. 

Deze samenwerking richt zich op sleutelgebieden zoals ondernemerschap, technologische innovatie en duurzame ontwikkeling. Minister Wever gaf aan dat de delegatie, bestaande uit ondernemers uit diverse sectoren, niet alleen de handel wil stimuleren, maar ook een stevige basis wil leggen voor toekomstige samenwerkingen

die beide economieën zullen versterken. 

Hij benadrukte het belang van samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van logistiek en hernieuwbare energie en gaf aan dat de delegatie openstaat voor overleg met de verantwoordelijke partijen om deze samenwerking te bevorderen.

Kuldipsingh wees erop dat de handel tussen Suriname en Aruba momenteel beperkt is, maar groeipotentieel heeft. Ze benadrukte de mogelijkheden voor wederzijdse investeringen, waarbij Aruba goederen zoals landbouwproducten en mineralen importeert, en Suriname kan profiteren van Aruba’s toeristische sector. 

Ze stelde voor om een lijst te ontvangen van goederen en diensten die de Arubaanse private sector wil importeren, zodat de exportcapaciteit van Suriname kan worden vergroot.

Daarnaast zal het ministerie van EZ bemiddelen bij logistieke zaken door vrachtcapaciteit te reserveren voor zowel lucht- als zeetransport.

De bewindsvrouw benadrukte het potentieel van de Surinaamse diaspora in Aruba om de nationale beleidsvoering te versterken. Ze ziet in de diaspora een middel om de economische betrekkingen en handelsrelaties tussen beide landen verder uit te breiden.

| suriname herald | Door: Redactie