• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Guyana versterkt leger met Dornier vliegtuigen tegen dreiging uit Venezuela

| dagblad suriname | Door: Redactie

In het licht van de oplopende spanningen in het Essequibo gebied, heeft Guyana besloten haar leger te versterken als voorbereiding op een mogelijke dreiging van een Venezolaanse invasie. Het betwiste Essequibo gebied, dat door Venezuela wordt geclaimd als onderdeel van haar territorium – een claim die onlangs is benadrukt door de introductie van een nieuwe landkaart door Venezuela – is het centrum van deze groeiende onrust.

Ondanks de inspanningen van Guyana om haar militaire capaciteit te verbeteren, staat het land voor een aanzienlijke uitdaging, aangezien het Venezolaanse leger qua omvang en technologische ontwikkeling ver overtreft. In deze precaire situatie is Guyana

potentieel afhankelijk van de steun van bondgenoten zoals de Verenigde Staten, die significante oliebelangen in Guyana  hebben.

Als onderdeel van de strategie om het defensieve vermogen te vergroten, heeft Guyana twee Dornier 228-vliegtuigen ontvangen van de Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Deze vliegtuigen, bestemd voor de Guyana Defense Force, zijn bedoeld om de defensie en bewaking van het betwiste gebied te versterken. De vliegtuigen arriveerden op Cheddi Jagan International Airport, vervoerd door twee Boeing C-17 Globemaster militaire transportvliegtuigen.

Deze acquisitie markeert een belangrijke stap in de verdedigingsvoorbereidingen van Guyana tegen mogelijke externe bedreigingen en onderstreept het belang van internationale samenwerking in tijden van

geopolitieke spanningen.

| dagblad suriname | Door: Redactie