• donderdag 29 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘GUYANA HEEFT 160.000 EXTRA ARBEIDERS NODIG VOOR ECONOMIE’

| united news | Door: Redactie

De economie van Guyana groeide in 2020 met 43,5%. De regering verwacht dat deze in 2022 met 57,8% zal groeien. Deze groei vereist arbeidskrachten die kunnen voldoen aan de behoeften van een opkomende economie. 

Het Migration Policy Institute schat dat Guyana minstens 160.000 extra arbeiders nodig zal hebben om de economische groei te ondersteunen die wordt veroorzaakt door de exploratie en ontwikkeling van zijn olie- en gasbronnen. Het verwacht dat het grootste deel van dit aantal uit het buitenland zal moeten komen.
Het instituut geeft aan dat zelfs als het land alle werkloze, onderwerkte en ontmoedigde Guyanese arbeiders zou gebruiken, het

binnenlandse aanbod slechts 63.500 arbeiders zou bedragen. Het instituut legde uit dat de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) had gezegd dat Guyana minimaal 100.000 werknemers zal moeten aantrekken om zijn volledige groeipotentieel te realiseren.

Het Instituut voor Migratiebeleid besprak de verschillende complexiteiten van de Guyanese samenleving als het om migranten gaat. Dit omvat de decennialange voortdurende uittocht van bekwaam talent naar ontwikkelde landen, die het land van essentiële menselijke hulpbronnen heeft ontdaan. 
Het omvat ook een toestroom van Venezolaanse migranten als gevolg van de recente economische ineenstorting van de Bolivariaanse Republiek, en van bekwame burgers van de Caricom die in aanmerking komen om vrij te bewegen en te werken.

Dienovereenkomstig zei het Instituut dat dit de groepen zijn waar Guyana naar zou moeten kijken om het komende arbeidstekort weg te werken. “Guyana heeft geen alomvattend migratiebeleid om de veranderende migratietrends aan te pakken en aan de behoeften van het land te voldoen”, aldus het instituut. Het wees ook op het advies van de IOM dat Guyana een informatiecentrum opricht om regelmatig arbeidsmarkt- en vaardigheidskloofanalyses uit te voeren, waarbij een inventaris wordt gemaakt van de vaardigheden van migranten die al in het land zijn.

Guyana heeft veel moeite gedaan om zijn diaspora aan te trekken, door conferenties en andere evenementen te houden, en door speciale stimulansen te bieden om hen bij hun terugkeer te re-integreren. Het land zal een snelle groei blijven zien als gevolg van olie en gas, aangezien er dit decennium nieuwe projecten komen. De regering is echter van plan de groei van verschillende sectoren naast olie en gas te faciliteren, om ervoor te zorgen dat haar economie diversifieert en niet kwetsbaar is voor schommelingen in de olieprijs.
 

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie