• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Grote hoeveelheden vuil ontdekt in en langs Saramaccakanaal tijdens opschoningswerkzaamheden

| suriname herald | Door: Redactie

In en langs het Saramaccakanaal, waar nu opschoningswerkzaamheden worden uitgevoerd, ligt er heel veel vuil. Martin Blenman van Ilaco Suriname, die belast is met de werkzaamheden, geeft in gesprek met Suriname Herald aan dat in het project vijftig kubieke meter vuil was begroot om op te halen.

“Er is twee jaar geleden een ontwerp gemaakt en toen was er minder vuil te zien in het kanaal. Wij zijn nu zelfs over onze financiële ruimte met betrekking tot het verwerken van het vuil. We zijn bezig te kijken naar de mogelijkheden samen met andere autoriteiten, commissariaten, lokale bedrijven en het ministerie van

Openbare Werken om te zien hoe we het vuil kunnen verwijderen,” geeft hij aan.

Raoul Hieralal van Several Engineers, onderdeel van de Saramaccakanaal Unit, een werkarm van het ministerie van OW, gaf aan dat zij het probleem van vuil integraal willen aanpakken samen met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), de Milieu-inspectie en de districtscommissaris. De mensen zullen tot twee keer toe aangemaand worden om het vuil op te ruimen. 

Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal er hard worden opgetreden, omdat de wet voorschrijft dat wie zich schuldig maakt aan illegale vuilstort strafrechtelijk vervolgd kan worden en in hechtenis genomen

kan worden. De aannemer heeft een deel van het vuil opgeruimd, maar kan niet meer aan. Het vuil wordt niet alleen gedumpt door de mensen die langs het Saramaccakanaal wonen, maar ook door derden tegen betaling.

“Als de aannemer heeft opgeruimd, zal er nog vuil overblijven. Het wordt tijd dat we hier iets aan doen. Er moet bewustwording komen bij de stakeholders zodat we samen kunnen kijken hoe we dit probleem op een goede manier kunnen oplossen. Het zal wel even tijd kosten, maar we moeten dit traject ingaan.”

Minister Riad Nurmohamed zegt dat Openbaar Groen (OG) belast is met het ophalen van vuil. Hij zal OG vragen hoe ze kunnen helpen met het opgehoopte vuil langs het Saramaccakanaal en het ook afvoeren. Echter, de bewindsman geeft aan dat hij zelf nog niet weet waar het opgehaalde vuil gedumpt zal worden. 

“De mensen die het Saramaccakanaal gebruiken om vuil te dumpen moeten weten dat er strenge maatregelen zullen worden afgekondigd. Ik ga de komende week vergaderen met de autoriteiten zoals de Bouwpolitie, de districtscommissaris en OG om hierover te praten,” laat de OW-topman weten.

Ook wil hij voorkomen dat het Saramaccakanaal als vuilstortplaats wordt gebruikt. Na de werkzaamheden van Ilaco Suriname zal het kanaal verder door OW worden onderhouden. Het kanaal zal verschillende functies krijgen, zoals toeristische trekpleister, doorvaart en afwatering.

De opschoningswerkzaamheden die in januari dit jaar zijn begonnen, worden gefinancierd door een lening van de Wereldbank. Eind deze maand moet het werk worden opgeleverd.

| suriname herald | Door: Redactie