• zondag 24 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Geen voortgang RvM; ministers tasten in het duister

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie

Voorlezen

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking (BiBiS), tevens vicevoorzitter van de Raad van Ministers (RvM), weet niet waarom de vergadering woensdag is afgelast. Vanmorgen trokken de ministers, zoals gewoon op de woensdagochtend, naar het regeringsgebouw voor de wekelijkse RvM-vergadering. 

Kort voor aanvang vandaag heeft vicepresident, tevens voorzitter van de RvM, Ronnie Brunswijk, de vergadering afgelast waarna hij vertrok uit het gebouw. Naderhand bleek dat geen enkele minister de reden kende voor het abrupt besluit om de vergadering af te lassen. Sommige ministers waren reeds in het gebouw, terwijl anderen onderweg waren. Zij moesten het doen met een mededeling per app, van de vicepresident. Ook de communicatieafdeling van de vicepresident poogde journalisten tevreden te stellen met het argument ‘dat de vp zelf zal aangeven waarom hij weg moest’.

Ramdin zegt niet te weten wat de precieze reden is voor het besluit van de vp. Er zijn vele mogelijkheden, waarover de minister niet wil speculeren. De minister zegt wel dat er verschillende activiteiten waren vandaag, waardoor enkele ministers niet aanwezig of verlaat zouden zijn bij de vergadering. ‘Het is best mogelijk dat de vicepresident daarom besloten heeft om de RvM te verdagen naar volgend week.’

Verschil van inzicht bij benoemingen

Wat Ramdin wel kan vertellen, is dat er vóór aanvang van de RvM, een vergadering was van de Onderraad Personele Aangelegenheden. Daar bleek er een ‘verschil van inzicht te zijn’ bij de leden van de Onderraad, met betrekking tot voorstellen voor enkele benoemingen. 

‘Een deel van de Onderraad is niet bereid om benoemingen te beoordelen, dan wel goed te keuren zonder dat onderliggende stukken aanwezig zijn. En dat heeft tot een verschil van inzicht geleid’, aldus de bewindsman. 

Uiteindelijk werd besloten om de vergadering te beëindigen, zonder dat er besluiten zijn genomen. Dit zal verder besproken worden binnen de overlegorganen van de regering. 

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie