• zaterdag 01 April 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

GBB geeft dienstwoningen Nieuw-Amsterdam uit

| sun.sr | Door: Redactie

Door het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zijn acht dienstwoningen die toebehoren aan het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) te Nieuw-Amsterdam in het district Commewijne, uitgegeven. Dit werd vandaag bevestigd in het parlement door GBB-minister Dinotha Vorstwijk. De bewindsvrouw verduidelijkte dat de aanvragen dateren van juni 2022. Deze zijn in oktober afgehandeld en uitgereikt. Volgens de GBB-minister zou er totaal niets mis zijn met de uitgifte van de dienstwoningen, vooral tegen de achtergrond dat het beleid van de regering erop gericht is, elke burger te voorzien van een bouwkavel.

De nadruk wordt erop gelegd dat het in deze

betreft, dienstwoningen die in deplorabele staat verkeren. De aanvragers zijn tussen de 30 en 40 jaren woonachtig in de betreffende woningen.

De terreinen waarop deze woningen staan gehuisvest, zijn tussen de 300 en 500 vierkante meter groot. De mensen hebben ook geïnvesteerd in de woningen. De aanvragen zijn op 9 juni 2022 ingediend bij de Raad van Ministers (RvM) en op 15 juni 2022 is de uitgifte goedgekeurd. “Na 5 maanden wachten op de dc, die toch niet kwam, zijn in oktober 2022 de gronden uitgegeven door GBB”, zei minister Vorswijk. Volgens vicepresident Ronnie Brunswijk zijn er geen monumentale panden uitgegeven, maar krotwoningen.

Het VHP-assembleelid Roy Mohan stelde deze kwestie vanmiddag aan de orde in het parlement. Naar zeggen van de volksvertegenwoordiger doelde hij er namelijk op dat er in het kader van het bevorderen van de toerismesector in Suriname er een beleidsnota ontwikkeld zou kunnen worden om te verdienen middels deze sector. Zo zouden er randvoorwaarden gecreëerd kunnen worden, die zouden kunnen resulteren in het duurzaam binnenhalen van de verdiencapaciteiten middels toerisme. Mohan sprak in termen van ‘het investeren in de horecasector en toerisme’.

Hierbij haalde hij het voorbeeld van Brownsberg aan, een toeristisch trekpleister in het district Brokopondo. Hoewel dit gebied tot beschermde gebieden behoort, wordt het terrein vlak ernaast uitgegeven voor concessies. Dit kan totaal niet door de beugel, beklemtoonde de volksvertegenwoordiger.   

De fractievoorzitter van de NDP, Rabin Parmessar, is er benieuwd naar via welke procedures, burgers in aanmerking kunnen komen voor dienstwoningen. Alhoewel hij liet doorschemeren dat de oude dienstwoningen die voorkomen op Nieuw-Amsterdam, in zijn geheel deel uitmaken van het historisch gebeuren in Suriname.

Als de uitgifte van de woningen conform de juiste procedures heeft plaatsgevonden, werd aan de kaak gesteld door het NDP-assembleelid Melvin Bouva. Hij opperde of dergelijke besluiten niet genomen zouden moeten worden via een presidentiële resolutie. De parlementariër zinspeelde hierbij vooral eenduidigheid van beleid.

Dat de dienstwoningen niet alleen het Ministerie van Onderwijs toebehoren, maar ook de overige ministeries die veelal in vervallen staat verkeren aan de aanvragers uitgereikt kunnen worden. Dit werd door diverse parlementariërs voorgesteld. Niet alleen Harriette Ramdien van de VHP, ook haar collega Miguella Huur van de Abop pleitten ervoor.

Asha Bhagwat

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie