• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

GAJADIEN: ‘JUSPOL HEEFT BETALINGSACHTERSTAND VAN SRD 260 MILJOEN

| dagblad de west | Door: Redactie

Asis Gajadien, assembleelid voor de VHP, zei de afgelopen week tijdens de behandeling van het veiligheidsvraagstuk in het parlement, dat dit probleem al begint bij het ministerie van Justitie en Politie (JusPol). Volgens hem heeft het ministerie een betalingsachterstand van SRD 260 miljoen, waardoor zaken niet kunnen worden aangeleverd bij de korpsen en het werk niet kan worden gedaan.

Dit heeft volgens Gajadien tot gevolg, dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. “Deze zaken moeten uit de wereld geholpen worden. We mogen nooit vernemen dat zaken niet aangepakt kunnen worden en er niet kan worden opgetreden, omdat de middelen niet ter

beschikking zijn, terwijl ze hard nodig zijn.”

Gajadien vroeg ook aandacht voor het vuurwapenbeleid, dat volgens hem niet loopt. Gajadien zei dat er een tendens is waarbij bedrijven waar veel waarde rolt, verwezen worden naar security bedrijven voor de beveiliging. Echter zijn er volgens Gajadien weinig bedrijven die dusdanig bewapend zijn en dus afhankelijk zijn van security bedrijven. Hij vroeg om een aanpak van het vuurwapenbeleid waarbij bedrijven die behoefte hebben, de gelegenheid krijgen om hun bewaking te mogen bewapenen. “Het mag niet zo zijn dat bij een bedrijf waar er veel waarde rolt, security met wapenstokken aanwezig is. Het kan

niet”, stelde Gajadien.


De vicepresident kondigde tijdens de vergadering aan, dat er geen sprake meer zal zijn van een plan, maar dat men over zal gaan tot de uitvoering daarvan. Hij deed een beroep op criminelen om hun activiteiten achterwege te laten, omdat er niet geschroomd zal worden hardhandig tegen hen op te treden.

 

| dagblad de west | Door: Redactie