• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Focus in 2023 op projecten en investeringen

| suriname herald | Door: Redactie

In het nieuwe jaar zal de focus liggen op het realiseren van projecten en investeringen die weer groei van de Surinaamse economie moeten brengen. Deze mededeling doet president Chan Santokhi in zijn nieuwjaarsboodschap voor 2023.

Het doen van zaken wordt volgens de president stapsgewijs makkelijker gemaakt voor buitenlandse investeerders zodat Suriname hoger op de ladder komt op de lijst van landen voor de “ease of doing business”. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft de eerste stappen daartoe gezet in samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Daarbij is weer nieuw leven geblazen in het Suriname Business and Climate

Innovation programma voor verandering van wetgeving van het ondernemersklimaat voor de private sector, zegt de president.

Op het gebied van de infrastructuur worden ook diverse projecten gestart die ook weer voor werkgelegenheid zullen zorgen. Santokhi noemt hierbij de renovatie van het wegennet rond de Jules Sedney Haven en de bouw van een nieuwe brug over het Saramaccakanaal. Dat zal niet uiteindelijk leiden tot een soepeler personenverkeer, maar ook voor de economie zal dat positief werken omdat transporten sneller verwerkt kunnen worden, legt de president uit.

Voorbereiding brug over de Corantijn
De voorbereidingen voor een nieuwe brug over de Corantijn worden ook voortvarend

opgepakt en ook dat brengt weer bedrijvigheid met zich mee. “Niet alleen voor Nickerie, maar ook voor andere districten.”

Santokhi zegt dat ons land ook de productie in de agrarische sector gaat opvoeren. “Met een land als Barbados hebben we een intensieve samenwerking afgesproken. Maar ook uit andere landen is er serieuze interesse voor landbouw in Suriname, samen met Surinaamse ondernemers in de agrarische sector.”

Op het gebied van Duurzaamheid en Climate Change, is volgens de president al veel voorbereidend werk verricht door ons land. “We hebben ons ook tijdens de Klimaattop COP26 en COP27 gecommitteerd en wij zullen ook internationale bronnen voor financiering voor het behoud van ons tropische regenwoud aanspreken op hun verplichtingen en toezeggingen aan landen zoals de onze.”

Ook de investeringen voor projecten zoals het Mangroveproject om de opkomende zee te pareren, gaan door.

President Santokhi zegt dat ook het bestrijden van de misdaad en het verhogen van de veiligheid verder opgevoerd zullen worden in 2023.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie