• woensdag 21 February 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Financiën en Planning: ‘Huidige opstelling vakbonden verbaast regering’ - acties veroorzaakt schade aan de economie

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — “De huidige opstelling van de verschillende vakbonden verbaast de regering aangezien er geen sprake is van enig arbeidsconflict en partijen met elkaar in overleg zijn. De regering roept de gezamenlijke vakbonden dan ook op tot normalisatie en verdere dialoog en niet het pad op te gaan van onrust en ontregeling van het dagelijkse leven.” Dat schrijft het ministerie van Financiën en Planning woensdagavond in een persbericht.

Volgens het departement veroorzaken de acties “schade aan de economie en aan het onderwijs en de gezondheidszorg”. “Ze brengen verder de inkomsten en daardoor het nakomen van verplichtingen door de staat in gedrang”, wordt

verder aangegeven. Duidelijk wordt gemaakt dat de regering de gezamenlijke vakbonden wederom zal uitnodigen voor verdere dialoog naar aanleiding van hun motie van 13 november.

“De regering roept de gezamenlijke vakbonden dan ook op niet het pad op te gaan van onrust en ontregeling van het dagelijkse leven”
Financiën en Planning

BTW op brandstof wordt niet teruggedraaid

Volgens Financiën en Planning is bij herhaling door minister Stanley Raghoebarsing doorgegeven dat de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) op brandstof niet kan worden teruggedraaid, “omdat de inkomsten nodig zijn om noodzakelijke staatsuitgaven te kunnen garanderen, zoals de uitbetaling van salarissen, pensioenen, sociale uitkeringen,

medische voorzieningen en de subsidies op kookgas en elektriciteit”.

Gesteld wordt dat met betrekking tot de overige voorstellen van de verschillende vakbonden over het aanhouden van de BTW op nutsvoorzieningen en het verhogen van de koopkracht Raghoebarsing voorstellen heeft gedaan. Eén daarvan was het aanhouden van de uitvoering van de BTW op stroom, water en kookgas tot en met juni 2024 of eerder met gelijktijdige koppeling aan integrale wijziging van de BTW-wetgeving, waarbij alle evaluaties zullen worden betrokken van onder meer het bedrijfsleven, de vakbeweging en andere nationale en internationale organisaties.

Over de verhoging van de koopkracht stelde de bewindsman voor om medische voorzieningen en de subsidies op kookgas en elektriciteit”.

Gesteld wordt dat met betrekking tot de overige voorstellen van de verschillende vakbonden over het aanhouden van de BTW op nutsvoorzieningen en het verhogen van de koopkracht Raghoebarsing voorstellen heeft gedaan. Eén daarvan was het aanhouden van de uitvoering van de BTW op stroom, water en kookgas tot en met juni 2024 of eerder met gelijktijdige koppeling aan integrale wijziging van de BTW-wetgeving, waarbij alle evaluaties zullen worden betrokken van onder meer het bedrijfsleven, de vakbeweging en andere nationale en internationale organisaties.

Over de verhoging van de koopkracht stelde de bewindsman voor omvanaf 1 januari 2024 de belastingschijven aan te passen. Daardoor zal de koopkracht voor werkers in de publieke en private sector en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf worden verhoogd. Voor ambtenaren en aan hen gelijkgestelden die vallen onder de belastingvrije grens van SRD 7.500 zouden voorzieningen worden getroffen, waardoor ook voor hen verbetering van de koopkracht merkbaar zal zijn.

‘Geen conflict’

Financiën en Planning schrijft dat de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden op 11 november hebben aangegeven deze voorstellen van Raghoebarsing te zullen presenteren aan hun leden en de minister hieromtrent nader te zullen informeren. Benadrukt wordt dat er met de vanaf 1 januari 2024 de belastingschijven aan te passen. Daardoor zal de koopkracht voor werkers in de publieke en private sector en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf worden verhoogd. Voor ambtenaren en aan hen gelijkgestelden die vallen onder de belastingvrije grens van SRD 7.500 zouden voorzieningen worden getroffen, waardoor ook voor hen verbetering van de koopkracht merkbaar zal zijn.

‘Geen conflict’

Financiën en Planning schrijft dat de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden op 11 november hebben aangegeven deze voorstellen van Raghoebarsing te zullen presenteren aan hun leden en de minister hieromtrent nader te zullen informeren. Benadrukt wordt dat er met devertegenwoordigers van de verschillende vakbonden “een goede en constructieve dialoog” is geweest om te komen tot een werkbaar voorstel, waarbij partijen in harmonie uit elkaar zijn gegaan. “Op generlei wijze” is volgens het ministerie de indruk gewekt dat er een conflict zou zijn tussen partijen.

Het departement, dat schrijft dat de regering “voortdurend en constructief” in overleg is met vertegenwoordigingen van het bedrijfsleven en de vakbeweging, haalt aan dat de vakbonden erop is gewezen dat hun voorstel van 19 oktober tot integrale wijziging van de BTW-wet, de zogenaamde Omnibuswet, een niet werkbaar document is. “Het zal de belastingdruk niet verlichten en vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden “een goede en constructieve dialoog” is geweest om te komen tot een werkbaar voorstel, waarbij partijen in harmonie uit elkaar zijn gegaan. “Op generlei wijze” is volgens het ministerie de indruk gewekt dat er een conflict zou zijn tussen partijen.

Het departement, dat schrijft dat de regering “voortdurend en constructief” in overleg is met vertegenwoordigingen van het bedrijfsleven en de vakbeweging, haalt aan dat de vakbonden erop is gewezen dat hun voorstel van 19 oktober tot integrale wijziging van de BTW-wet, de zogenaamde Omnibuswet, een niet werkbaar document is. “Het zal de belastingdruk niet verlichten ener zijn daarin juist voorstellen gedaan tot ongewenste verhogingen van de BTW voor basisgoederen en medicijnen”, aldus Financiën en Planning.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


er zijn daarin juist voorstellen gedaan tot ongewenste verhogingen van de BTW voor basisgoederen en medicijnen”, aldus Financiën en Planning.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| de ware tijd | Door: Redactie