• maandag 17 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

EXXONMOBIL-STUDIE | 14 CARIBISCHE EILANDEN KUNNEN MOGELIJK WORDEN GETROFFEN DOOR OLIELEKKAGE EXXON

| united news | Door: Redactie

Een olielekkage tijdens de boorcampagne met 35 putten in het Stabroekblok door ExxonMobil, kan voor liefs 14 Caribische eilanden gevolgen hebben.

Dit staat in de Cumulative Impact Assessment (CIA), die de exploitant, Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), heeft ingediend bij het Environmental Protection Agency (EPA) van Guyana. Deze studie zal bepalen of een vergunning zal worden verleend om de nieuwe offshore-activiteiten mogelijk te maken.
Volgens de studie, die werd uitgevoerd door Exxon’s consultant, Environmental Resources Management (ERM), blijkt uit modellering van olielekkages dat grensoverschrijdende effecten kunnen optreden als er geen verzachtende maatregelen worden genomen.

De resultaten van het model tonen

met name aan dat een olieverlies zonder mitigatie, Trinidad en Tobago, Aruba, Bonaire en Curaçao, Grenada, St. Vincent en de Grenadines, St. Lucia, Martinique en Barbados, alsook de Dominicaanse Republiek, Haïti en Jamaica kan bereiken.
In het document staat: “Verwacht wordt dat een onverhoeds olielek als gevolg van een van de gebeurtenissen, waarbij de boorput verloren gaat, in beide gemodelleerde seizoenen een west-noordwestelijke route zal volgen door de Golf van Paria en de zuid- en oostkust van Trinidad en Tobago. Dit scenario zou de noordkust van Zuid-Amerika en de zuidelijke Kleine Antillen blootstellen aan het grootste deel van de blootstelling
aan olie.”

Ondertussen zouden gemitigeerde olielekkages van elk van de twee scenario’s met verlies van putcontrole alleen Venezuela en Trinidad en Tobago kunnen bereiken en de omvang van de olievervuiling langs de kustlijn verminderen.
Er is op gewezen, dat in de studie uitvoerig wordt ingegaan op de maatregelen die zullen worden genomen, om een olieramp te beperken.

Deze maatregelen omvatten de coördinatie van operaties en communicatie tussen verschillende commandoposten; de oprichting van een grensoverschrijdende werkgroep voor het beheer van afval als gevolg van het vrijkomen van producten; het aanwijzen van toevluchtsoorden in de getroffen regio waar hulpverleningsschepen terecht kunnen voor reparaties en bijstand; het bepalen hoe de Esso Exploration and Production Guyana Limited en de getroffen regionale belanghebbenden kunnen samenwerken om materieel en personeel in staat te stellen te assisteren bij de bestrijding van een lekkage buiten de regio en “het bepalen van de financiële aansprakelijkheid en het vaststellen van procedures voor claims en/of herstel van de middelen van bestaan tijdens een reactie op een grensoverschrijdende gebeurtenis”.

De boorcampagne met 35 putten is bedoeld om nieuwe locaties in het Stabroekblok te verkennen, maar er zullen ook evaluatieputten worden geboord in de nabijheid van eerder geboorde exploratiegebieden. Evaluatieboringen worden verricht om de fysieke kenmerken van aardoliebronnen, die door eerdere exploratieactiviteiten zijn ontdekt, beter te definiëren. De exacte locaties van de 35 putten waaruit het project bestaat, zijn nog niet definitief vastgesteld. In afwachting van de goedkeuring wordt verwacht dat het project in het derde kwartaal van 2023 van start zal gaan en in het vierde kwartaal van 2028 zal worden afgerond.

Er is op gewezen dat de moedermaatschappij nog een moedermaatschappij-garantie moet verstrekken voor haar activiteiten in het Stabroekblok. Hetgeen betekent dat de naamloze vennootschap Esso Exploration and Production Guyana Limited de kosten in verband met een olielek moet dragen. Momenteel heeft Guyana slechts een polis van 600 miljoen dollar per olielekkage, maar gezien de ervaringen van andere olieproducerende landen hebben voorstanders geëist dat ExxonMobil zich ertoe verbindt, alle kosten boven de verzekeringswaarde te dekken.

REGIO | GUYANA


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie