• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Een globale scan van de Wet toezicht en controle kansspelen: voedingsbodem voor verloedering van de samenleving en corruptie

| suriname herald | Door: Sunil Sookhlall

Er is wekenlang discussie over de gokindustrie in Suriname. Een discussie die volstrekt overbodig zou moeten zijn, als ik kijk naar de verloedering in de samenleving als gevolg van de gokverslaving en de laagdrempelige toegang tot de kansspelen. Met ‘laagdrempelig’ bedoel ik de makkelijke toegang tot kansspelen voor eenieder die wil gokken.

Daarbij moeten wij niet uit het oog verliezen dat de gokindustrie grote gevolgen heeft voor de monetaire huishouding van de staat Suriname, met hoge wisselkoersen als gevolg. De gokindustrie krijgt per dag zoveel SRD’s binnen, dat zij in staat zijn tegen elke aannemelijke prijs de valuta op te kopen.

Het is “easy-money”, dus het wordt ook makkelijk uitgegeven voor valuta-inkopen.

Uiteindelijk is de hele samenleving de dupe van hoge wisselkoersen. De schade voor de totale samenleving en ook voor de staat Suriname is groter dan de baten die de staat Suriname heeft met betrekking tot de gokindustrie. Het veelvoud van de inkomstenbelasting die de staat binnenkrijgt, verdampt weer in de vorm van maatregelen ter beteugeling van de wisselkoers, bestrijding van (de gevolgen van) gokverslaving, koopkrachtversterkingen, etc.

Het aantal banen dat gecreëerd wordt door de gokindustrie staat in schril contract met het aantal huishoudens dat brodeloos wordt als gevolg van gokken. Ik ga ervan uit dat dit alles niet veel uitleg behoeft.

Hieronder geef ik een globale analyse van zaken die mij opgevallen zijn in de (wijzigingsvoorstellen) Wet toezicht en controle kansspelen:

Artikel 2:

Het is verboden een casino te exploiteren anders dan krachtens een door de president, na verkregen advies van het instituut, verleende vergunning.

Toelichting:
Dit is een voedingsbodem voor corruptie. De exclusieve bevoegdheid tot vergunningverlening wordt aan de president gegeven. Een advies van het instituut mag hij negeren, want dat advies is niet bindend voor hem. Het zou beter zijn geweest indien een onafhankelijk meerkoppig orgaan de vergunningaanvragen behandelt en het besluit daarop neemt.

Het risico zit hierin dat de president geld onder de tafel toegeschoven krijgt van de vergunningaanvrager. Als hij dat niet toegeschoven krijgt, dan zullen er nog altijd “poortwachters van de president” zijn die geld zullen vragen; zo gaat dat nou eenmaal in Suriname. Als ik het over de president heb, dan heb ik het niet alleen over de huidige president, maar ook over de opvolgende presidenten. Wij moeten leren om verder te kijken dan onze neus lang is.

De huidige president is in de positie om schoonschip te maken met betrekking tot de gokindustrie
Dit kankergezwel van gokken is in Suriname begonnen tijdens gewezen president Jules Wijdenbosch. Toen deden de vele casino’s hun intrede. Zijn opvolger Ronald Venetiaan heeft ook niets kunnen uitrichten tegen de gokindustrie en gaf zelfs vergunningen voor uitbreiding van het aantal gokhuizen. Tijdens Bouterse floreerde de gokindustrie als nooit van tevoren. Toen deed zelfs de online betting zijn intrede. De wettelijke beperking voor ingezetenen met betrekking tot casinobezoek werd bij wet opgeheven door regering-Bouterse II.

De huidige president is nu in de positie om het puin van de gewezen presidenten te ruimen door schoonschip te maken. Echter, hij wringt zich in allerlei bochten en kan of wil het besluit maar niet nemen om algeheel schoonschip te maken. Immers, de ambassadeur van de gokindustrie behoort tot zijn kringen.

Frappant is het feit dat in de Memorie van Toelichting (MvT) van elke wijziging van wetten ten aanzien van kansspelen, erkend wordt dat de gokindustrie desastreuze gevolgen kan hebben voor de samenleving. Desondanks heeft men het steeds oogluikend toegestaan, bij wet ook nog. Het feit dat opeenvolgende regeringen zwichten voor de druk van de gokindustrie, geeft aan hoe ver de tentakels van de gokindustrie reiken en hoe groot hun macht is. In deze kijk ik ook uit naar de verrichtingen van de fractievoorzitter van de NDP, Rabin Parmessar. Hij zit in de commissie van rapporteurs die belast is met de voorbereiding van de ontwerpwet.

Artikel 4

Weigering vergunning
De aanvraag voor verlening of verlenging van een casinovergunning of een online casinovergunning wordt geweigerd indien niet is voldaan aan de bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen dan wel indien de verlening of verlenging van de casinovergunning gevaar kan opleveren voor de openbare orde, de goede zeden, de openbare veiligheid, het algemeen belang of de rechtsorde.

Toelichting:
Dit artikel is heel belangrijk. Het is overduidelijk dat de gokindustrie medeverantwoordelijk is voor het gevaar voor de openbare orde, de goede zeden, de openbare veiligheid, het algemeen belang of de rechtsorde. Dit wetsartikel kan men gebruiken om bestaande casinovergunningen niet meer te verlengen op basis van de eerdergenoemde wettelijke gronden. Helaas zie ik dat niet gebeuren, gelet op de grote tentakels van de gokindustrie.

Artikel 9

De houder van een online betting vergunning kan naast de mogelijkheid tot online betting in hun hoofdkantoor, landelijk tien fysieke verkooplocaties opzetten. Hoe men tot het aantal van tien verkooplocaties is gekomen, blijft een raadsel. Op dit moment zijn er ongeveer 1100 verkooplocaties.

Gokken is even oud als hoererij

Van hoererij weten wij dat het een van de oudste beroepen is, maar van gokken weten wij ook dat het een van de oudste vloeken is op een samenleving. Het zou van gebrek aan realiteitszin getuigen om te denken dat je het helemaal kunt uitbannen uit de samenleving (hoe graag ik dat ook zou willen). Verzachting van het leed is wel mogelijk. Mijn advies is om online betting te beperken tot mensen die een bankrekening hebben, het hele online betting gebeuren te giraliseren en te beperken tot een bepaald bedrag per persoon per maand.

Door giralisering voorkom je dat de gokindustrie cash SRD’s in handen krijgt, want die cash SRD’s die zij dagelijks ter beschikking krijgen, zijn degelijk van invloed op de wisselkoers. Indien je het bedrag waarmee iemand per maand mag spelen beperkt tot bijvoorbeeld duizend SRD per maand, verklein je het risico dat gezinnen hun hele inkomen van een maand binnen een minuut vergokken. Door giralisering kun je beter toezicht uitoefenen op dit geheel, want de geldstromen zijn dan traceerbaar.

Tevens verdient het aanbeveling om alleen hotelgasten toe te laten tot het casino. Zo voorkom je dat Jan en alleman het casino binnenstappen.

Hanteer desnoods een overgangsperiode om alle beperkingen door te voeren om eventuele schadeclaims van vergunninghouders te voorkomen. Hoe dan ook, een begin moet er wel gemaakt worden. De president is nu aan zet.

Sunil Sookhlall
sunil.sookhlall@hotmail.com
Facebook


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Sunil Sookhlall