• zaterdag 02 July 2022
 • Het laatste nieuws uit Suriname

Economische missie Beieren met minister Schreinemacher: Smart Industry en Groene Waterstof

| snc.com | Door: Redactie

Bron: RVO.nl

Bent u actief op het gebied van Smart Industry of Waterstof? En wilt u de samenwerking aangaan of versterken met Duitse koplopers in uw veld? Neem dan deel aan de economische missie naar de Duitse deelstaat Beieren. Deze missie wordt geleid door Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Theo Henrar, zakelijk missieleider (voorzitter FME en Smart Industry).

AANMELDEN

11 en 12 juli worden dagen vol met informatie over marktkansen, bezoeken aan innovatieve projecten en bedrijven. Daarnaast is contact op maat mogelijk met potentiële samenwerkingspartners en opdrachtgevers. In Beieren liggen veel duurzame handelskansen voor u.11 en 12 juli worden dagen vol met informatie over marktkansen, bezoeken aan innovatieve projecten en bedrijven. Daarnaast is contact op maat mogelijk met potentiële samenwerkingspartners en opdrachtgevers. In Beieren liggen veel duurzame handelskansen voor u.

Waarom meedoen?

Nederland en Duitsland delen grote gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van energietransitie en de digitalisering van de industrie. Innovatie en internationale samenwerking zijn daarbij de sleutel om deze moeilijke uitdagingen aan te gaan. Vooral in het economisch zwaartepunt Beieren wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. De gedeelde noodzaak voor samenwerking biedt de komende jaren enorme kansen voor Nederlandse bedrijven.

Voor wie?

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van Smart Industry of waterstof. De twee tracks volgen een programma op maat.

 • Op het gebied van Smart Industry richt de missie zich specifiek op de Nederlandse machinebouwers, system integrators en de softwareleveranciers voor de ontwikkeling van machine- en hightech-equipment van de toekomst.
 • Voor groene waterstof richt de missie zich op productie (elektrolysetechnologie, met name PEM en Alkaline) en infrastructuur (voor opslag en transport).

Programmaonderdelen

We bieden een maatwerkprogramma aan voor deelnemende bedrijven. Op hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • Seminars;
 • Bedrijfs- en projectbezoeken;
 • Netwerkevenementen;
 • Handelsdiner;
 • Individuele, gerichte matchmaking met Duitse partijen;
 • Lokale ondersteuning vanuit het consulaat-generaal in München;
 • Lokaal vervoer.

Bekijk hier het conceptprogramma voor Smart industry.

Bekijk hier het conceptprogramma voor Groene Waterstof.

COVID-19 clausule

Als de COVID-19-situatie vóór deze missie verandert, en dat gevolgen heeft voor de organisatie van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Hierover informeren wij deelnemers direct. Uiteraard brengen wij in dit geval geen deelnemerskosten in rekening. Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen risico.

Kosten en deelname

Meld u aan voor deelname. De uiterste inschrijfdatum is 20 mei 2022.

Deelnamekosten zijn € 475 per organisatie. Er kan 1 persoon per bedrijf deelnemen aan het programma. Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen bovenstaande opzet en inhoudelijke focus. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch bent toegelaten tot de missie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Voor lokaal vervoer wordt gezorgd.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Karin Schipper, Projectmanager missies
E: karin.schipper@rvo.nl

Hanneke Bogaerts, Projectmanager missies
E: hanneke.bogaerts@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Berlijn en het Nederlands consulaat-generaal in München.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

In opdracht van:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken

| snc.com | Door: Redactie