• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ECD int binnen vijf maanden ruim SRD 3 miljoen aan boetes

| snc.com | Door: Redactie

De Economische Controle Dienst (ECD) heeft binnen vijf maanden boetes ter waarde van ruim SRD 3 miljoen geïnd. Dit deelde minister Rishma Kuldipsingh donderdag mee aan het parlement.

De bewindsvrouw gaf aan dat dit bedrag tussen februari en medio juli is geïnd. “Het is niet prettig om dit te vertellen, maar als de ondernemers zich niet houden aan de regels dan moeten de ECD’ers hard optreden.” Met dit statement maakte zij duidelijk dat de ECD nog bestaat en alles doet om met de weinige mensen en weinige middelen die beschikbaar zijn, de controles te doen. “De controles zijn zelfs aangescherpt en

vinden plaats in alle sectoren.”

Kuldipsingh meldde verder dat het ministerie bezig is om de ECD te ordenen. Dit was nodig omdat er geen richtlijnen waren hoe de controles gedaan moesten worden. Wat het werk ook bemoeilijkte, is dat, voordat de ECD’ers op het veld gingen om controles te doen, de winkeliers al wisten waar de controles plaats zouden vinden. “Dit is nu niet het geval.” Pas als het werk in de ochtenduren is uitgezet, dan weten de ECD’ers waar zij zullen gaan voor de controles. Er wordt ook samen met de districtscommissarissen gewerkt om de controles uit te voeren en

de prijzen in de gaten te houden.

Vorig jaar rond september had de EZOTI minister bekendgemaakt dat er toen aan boete ruim SRD 1.030.955 aan boetes is geïnd. Verder waren de vergunningen van enkele ondernemers niet in orde toen. De ECD voert regelmatig controlewerkzaamheden uit in de verschillende wijken en districten.

De ambtenaren onderzoeken klachten die bij de afdeling worden ingediend en handelen die af. Er wordt verder ook discreet omgegaan met de informatie van de consumenten en de ondernemers. Het ministerie van EZ doet een beroep op een ieder om zich niet schuldig te maken aan prijsopdrijving en andere overtredingen van de Wet economische delicten. EZ zal niet ervoor schromen om ondernemingen die zich toch schuldig maken aan overtredingen, voor een langere periode te sluiten.

Kuldipsingh heeft in mei bekendgemaakt dat haar personeel inclusief directie een BAVP-opleiding zal volgen. Zo zou Kuldipsingh het tekort aan BAVP’ers ook invulling kunnen geven. De bewindsvrouw gaf toen aan dat als zij in de winkel is en ze constateert iets wat niet hoort, zij eventueel ook zou kunnen optreden. Momenteel zijn er 40 ECD’ers die niet bevoegd zijn om op te treden tegen overtredingen. Het ministerie beschikt wel over 9 BAVP-ambtenaren, maar dit aantal is niet voldoende om landelijke controles uit te voeren.

Bron: keynews


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie