• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname
Plaquette voor Dr. Chander Mahabier

Dr. Chander Mahabier ontvangt plaquette en Surinaams-Rotterdams-speld

| snc.com | Door: Akhiel Mahabier

Den Haag – Afgelopen zaterdag op 23 april, heeft tijdens een evenement van Stichting Tagore in Den Haag, Dr. Chander Mahabier een plaquette ontvangen uit handen van gewezen tweede-kamerlid drs. Dawlatram Ramlal, namens stichting Satya Dharma uit Hoogvliet. Bij deze gelegenheid heeft Dr. Mahabier ook de Surinaams-Rotterdams speld opgespeld gekregen door de heer Ram Rambharatsingh. Deze speld is in het leven geroepen door de gewezen burgemeester van Rotterdam, Dr. Bram Peper en Mr. Ram Ramsodit, gewezen raadslid in Hoogvliet. Met beide onderscheidingen is grote waardering geuit voor het vrijwilligerswerk, verricht door Dr. Chander Mahabier in de afgelopen 30 dertig jaar in Afrika en Suriname, naast zijn werk als chirurg.

Vakinhoudelijk

Dr. Mahabier heeft in zijn professionele carrière gewerkt op het gebied Algehele Heelkunde, gastro-intestinale chirurgie, traumatologie en chirurgie bij kinderen. Verder beschikt hij bijzondere expertise over endoscopische behandeling van het carpaletunnelsyndroom en liesbreuk chirurgie onder lokaal anesthesie. 

Wereldwijd toegepaste Methode-Mahabier
Dr. Mahabier kreeg in de medische wereld brede bekendheid toen hij in 1989 promoveerde op een onderzoek, waarbij hij voor dikkedarmoperatie een methode ontwikkelde, met als resultaat dat slechts één operatie noodzakelijk was en doorgaans geen tijdelijke uitgang (stoma) aangebracht hoefde te worden. Voor deze methode ontwikkelde hij samen met een medische fabrikant drietal vereiste instrumenten en een spoelvloeistof met een combinatie van bepaalde soorten antibiotica. Deze methode, inmiddels bekend als methode-Mahabier.

Autoriteit endoscopische ingreep CTS-patiënten

Dr. Mahabier is altijd met de tijd meegegaan en heeft een scherp oog voor moderne technieken en de toepasbaarheid ervan. Zo beheerst hij als een van de weinige specialisten in Nederland een ingreep, waarbij hij middels endoscopie (kijkoperatie) patiënten kan verhelpen van "carpaletunnelsyndroom" (CTS). Doorgaans wordt bij zo'n operatie de "open methode" toegepast, waarbij een diepe snee wordt gemaakt in de hand. Echter met een kijkoperatie wordt slechts een heel klein openingetje gemaakt in de pols met als groot voordeel dat de patiënt maar 48 uur een drukverband hoeft te dragen en weer gauw kan werken. Dr. Mahabier heeft deze ingreep al meer dan 5000 keer uitgevoerd. Met dit recordaantal is hij een autoriteit. Dat de methode niet op grote schaal wordt toegepast, schrijft Mahabier toe aan onder meer de dure apparatuur en vooral de moeilijkheidsgraad. "Het leerproces is lang en intensief." 

Internationaal

De werkzaamheden van Dr. Mahabier beperkten zich niet alleen tot de grenzen van Nederland. Hij verrichtte ook chirurgische werkzaamheden in de Afrikaanse landen Ghana en Malawi. Hij maakte deel uit van het commissie buitenland van het Albert Schweitzer Ziekenhuis waarin hij al ruim 20 jaar meewerkte aan internationale medische hulpverlening.

Hij heeft altijd speciale aandacht gehad voor zijn geboorteland Suriname. Hij is voorzitter van COGESUR, Coördinatie en Ondersteuning Gezondheidszorg SURiname. COGESUR heeft een groot aantal medische missies achter de rug waarbij succesvolle projecten zijn uitgevoerd. De projecten bestaan uit materiële hulpverlening en opleidingen. Een bekend project is de opleiding voor diabetesverpleegkundige en verzorgende, gestart in 2004, waarbij 123 diabetesverpleegkundigen in heel Suriname zijn opgeleid (www.cogesur.nl).

Maatschappelijke betrokkenheid

Ondanks zijn drukke werkzaamheden op professioneel medisch gebied weet doctor Mahabier toch tijd vrij te maken voor maatschappelijke werkzaamheden. Hij doet dit niet als hobby, maar vooral als noodzaak om te voorkomen dat belangrijke culturele en maatschappelijke elementen van de samenleving niet komen stil te staan of zelfs helemaal verdwijnen. Hij is voorzitter van stichting Cogesur, voorzitter van sociëteit Tagore, vicevoorzitter van Stichting Vrienden van Nickerie (www.nickerie.nl), die veel werk heeft verzet voor kansarme scholieren in Nickerie. Verder is hij medeoprichter van de netwerkorganisatie Arth. Hij is negen jaar bestuurslid geweest van Omroep Hindoe Media (OHM). Verder heeft hij veel intercultureel werk verricht voor de

Hindostaanse gemeenschap in Nederland

Dr. Chander Mahabier behoort tot de generatie Nickeriaanse Hindostanen met een grote dynamiek. In zijn jeugd heeft hij naast zijn school zijn ouders veel geholpen in de rijstvelden, waar toen nog veel werkzaamheden handmatig werden verricht. In de tijd waarbij veel Nickeriaanse studenten een retour Paramaribo maakten met toen zeer gerespecteerde kweekdiploma op zak, verlegde Chander Mahabier zijn horizon tot ver over de 's landsgrenzen. Hij bezoekt zijn geboorteland meerdere keren per jaar. Hij gaat nooit met lege handen naar toe. Hij zoekt altijd naar mogelijkheden om de nieuwste technieken in de medische zorg zoveel mogelijk ook te helpen toepassen in Suriname.
Houdt ziekenhuis in ‘leven’

Was ooit de droom van Dr. Mahabier om patiënten te genezen en in leven te houden, worstelt hij nu in zijn pensioenjaren om in zijn geboortedistrict Nickerie het hele streekziekenhuis overeind te houden op het gebied van specialistische behandeling. Hij zoekt continu hulp bij ziekenhuizen in Nederland en bij het bedrijfsleven om het ziekenhuis te voorzien van medisch apparatuur en andere medische utiliteiten.

Al meer dan twintig jaar mobiliseert hij van uit zijn professionele netwerk, specialisten, al dan niet gepensioneerd, om specialistisch werk te doen in het streekziekenhuis. Zijn team bestaat uit chirurgen, orthopeden voor botbreuken, kno-artsen, cardiologen, gynaecologen en radiologen. Die komen allemaal uit Nederland. Ze wisselen elkaar af. Hij is er zelf minimaal twee keer per jaar voor zes weken. Alleen het verplegend personeel is lokaal. Dr. Mahabier coördineert chirurgie en selecteert de specialisten. Het zijn bekwaamde medici met ruime ervaring en ze hebben ook inlevingsvermogen en improvisatietalent, die van pas komen in omstandigheden die aanzienlijk verschillen van de voorzieningen in een ontwikkeld land.

Plaquette 

De verrichtingen van Dr. Mahabier hebben ook de aandacht getrokken van Stichting Satya Dharma uit Hoogvliet. Satya Dharma reikt de plaquette uit aan mensen uit de Surinaams-Nederlandse gemeenschap voor hun bijzonder bijdrage.

Tekst op de plaquette:
Aan de heer Dr. Chander Mahabier wordt de plaquette gegeven voor zijn jarenlange inzet voor de verbetering van de gezondheidszorg in Suriname en in het bijzonder voor de gezondheidszorg in zijn geliefde district Nickerie. Ook heeft hij zich als chirurg jarenlang in diverse landen in Afrika vrijwillig ingezet. De heer Mahabier is een zeer sociaal bewogen mens. Naast gezondheidszorg heeft onderwijs zijn bijzondere aandacht. Als vicevoorzitter van de Stichting Vrienden van Nickerie zorgt hij ervoor dat jaarlijks honderden kinderen voorzien worden van lesmateriaal zodat zij fatsoenlijk naar school kunnen. Om bovengenoemde redenen heeft Satya Dharm besloten hem deze oorkonde te verlenen.

Plaquette voor Dr. Chander Mahabier

Surinaams-Rotterdams Speld

Deze speld is in het leven geroepen door de gewezen burgemeester van Rotterdam, Dr. Bram Peper en Mr. Ram Ramsodit, gewezen raadslid in Hoogvliet en voorzitter van stichting Satya Dharma. Deze speld, ook bekend als SuRo-Speld, wordt alleen opgespeld als er sprake is van bijzondere verdiensten verricht voor ten minste 25 jaar ten behoeve van de Rotterdamse Gemeenschap dan wel voor Suriname. 

Speld voor Dr. Chander Mahabier

 

| snc.com | Door: Akhiel Mahabier