• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Diaspora beleid Nederland Suriname - Stand van Zaken

| snc.com | Door: adh Mahabier

Regering Santokhi/Brunswijk is nog net geen 8 weken geleden geïnstalleerd. Dat deze regering een zware taak heeft geaccepteerd twijfelt niemand aan. De verdiensten van de nieuwe Surinaamse regering in deze korte periode is fenomenaal. Zelfs op het gebied van diasporabeleid zijn nu al stappen genomen.

Voor de verkiezing heeft vooral de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) van President Santokhi gehamerd op een sterk diasporabeleid. Maar hoe helder en concreet is het diasporabeleid nou eigenlijk?

Na de hartelijke felicitaties van Nederland en het bezoek van Minister Albert Ramdin zijn zaken in een stroomversnelling geraakt. Surinamers in Nederland hebben met veel enthousiasme gereageerd op het

diasporabeleid. Velen willen op één of andere manier helpen. Volgens de Surinaamse President komen er dagelijks veel verzoeken hierover binnen. Maar hoe zorg je ervoor dat straks een tsunami aan verzoeken in de juiste banen worden geleid? Hoe organiseer je dat?

Diaspora organisatie

Het implementeren van een goed functionerend diasporabeleid vraagt om sterke organisaties aan beide kanten. De discussie over een instituut of een directoraat was niet voor niets ontstaan. De Surinaamse regering mag hier iets duidelijker in communiceren en niet te licht over denken. Een directoraat die gekoppeld is aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname heeft beduidend meer mandaat,

gezag en verdiend daarom de voorkeur.

In Nederland zal ook één of meerdere organisatie(s) moeten komen die de evenknie moet vormen van de het diaspora directoraat / instituut in Suriname. Het is nog niet duidelijk hoe dit in Nederland georganiseerd zal worden. In media komen meerdere organisaties naar voren die hiermee bezig zijn. Naar geluid zijn achter de schermen diverse groeperingen betrokken en moet er voor 25 november een voorsttel liggen. Eenduidigheid hierover is snel nodig. In dit artikel noemen wij de Nederlandse organisaties die zich bezig gaan houden met de implementaie van het diasporabeleid voor het gemak 'adviesraad diaspora'.

Het gewenste diasporabeleid van President Santokhi speelt zich af op diverse niveaus, dwars door vele sectoren/branches en niet onbelangrijk in twee landen. Er zal sowieso eerst afstemming moeten zijn op het hoogste niveau (regeringsniveau). In de uitvoering zullen evenknie organisaties in Nederland en Suriname faciliterende moeten werken.

Afhankelijk van de branches/sector zal er een plan van aanpak moeten komen. Sommige branches hebben specifieke kenmerken en vragen een eigen aanpak. Gezondheid branche bijvoorbeeld vraagt een totaal andere aanpak dan economie, toerisme, landbouw of veeteelt. De diaspora organisaties moeten hier op efficiënte manier kunnen inspelen met de beschikbare instrumenten en middelen.       

Behoeftestelling

De uitgesproken behoeftestelling door President Santokhi en Minister Albert Ramdin is hierbij belangrijk. In toespraken zijn de volgende punten luid en duidelijk naar voren gekomen:

  • aanhalen diplomatieke relaties
  • aantrekken van kader
  • aantrekken ondernemers
  • aantrekken van diaspora kapitaal

Dit R-KOK (Relatie, Kader Ondernemers en Kapitaal) diasporamodel van President Santokhi is in de wereld van internationale ontwikkelingssamenwerking geen onbekende werkwijze.  

Diaspora Nederland doet er verstandig aan om de wensen en eisen van de regering Santokhi/Brunswijk goed af te stemmen. Niet alles zal gelijk uitgevoerd kunnen worden. Er moeten prioriteiten gesteld worden en de onderlinge verwachting moet besproken zijn. In welke mate wilt Suriname de samenwerking en hoe snel.

Ervaren projectmanagers weten als geen ander dat als de vraag niet goed begrepen is en de verwachting niet goed is afgestemd, dan zal de uitkomst ook niet bevredigend zijn. Misschien kan Suriname ook hulp gebruiken in het prioriteren en doseren van de hulp uit Nederland. Doorvragen is hier het sleutelwoord voor het diaspora adviesraad.

Dit artikel beperkt zich verder tot twee punten uit het R-KOK diasporamodel namelijk: diplomatieke betrekkingen en aantrekken van kader. In een later stadium zal eventueel aandacht besteedt worden aan de andere onderdelen uit dit model.

Goede diplomatiek betrekkingen

First thing first. Om de diaspora doeleinden te behalen zijn er goede diplomatieke betrekkingen tussen beide landen nodig. Deze zwaar verwaarloosde relatie zal veel aandacht vergen maar er is een goede start gemaakt.

De 3,5 miljoen euro steun voor de bestrijding van het coronavirus was broodnodig voor Suriname. Het toelaten van geldtransporten en het beschikbaar stellen van het resterend ontwikkelingsfonds waren mooie gebaren van Nederland. Naar verwachting zal voor de Onafhankelijkheidsdag, op 25 nov 2020, de ambassadeurs in beide landen geïnstalleerd zijn. Dit zal een belangrijke mijlpaal zijn. De twee ambasades zijn de evenknieën om het diasporabeleid op een hoger niveau te krijgen.  

Dit alles geeft aan dat Nederland openstaat om de betrekkingen met Suriname verder aan te halen. Maar er moet meer gebeuren om goede diplomatieke betrekkingen te realiseren die nodig zijn om de doelstelling van het diasporabeleid te behalen.

Goede diplomatieke betrekkingen kan ten goede komen van de Surinaamse economie. Minister Albert Ramdin is druk bezig is om de exorbitante leningen van Hoefdraad te herschikken. Het voorstel voor één grote lening met lage rente kan de Surinaamse economie net de nodige ademruimte geven. Zal Nederland hierbij een helpende hand bieden? Dit hangt van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen.

Lang lopende problematieken omtrent AOW (vooral de korting), pensioen en verzekeringen voor Nederlanders die in Suriname wonen hangen ook allemaal af van de intensiteit van de diplomatieke betrekkingen. Een soepelere visumbeleid en het bevorderen van de toerisme sector kunnen door een goede relatie met Nederland een andere dimensie krijgen.

Kansen voor Nederland

De samenwerking biedt ook voor Nederland mooie kansen. De Surinaamse exporthavens liggen erg strategische voor de handel met Zuid-Amerika, Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. Nederlandse bedrijven die in Suriname durven te ondernemen hebben hiermee een gigantische afzetmarkt voor het oprapen. De grote olievondsten in Suriname bieden ook kansen voor veel Nederlandse bedrijven. Zo zijn er tal andere mogelijkheden te noemen voor Nederlandse bedrijven om in Suriname te gaan ondernemen.

Suriname kan Nederlandse ook bijstaan met de mondiale problemen zoals verplichte maatregelen Klimaatakkoord en de strijd tegen internationale drugshandel. Denk aan de Nederlandse boeren die moeten stoppen, terwijl zij in Suriname hun veeteelt bedrijven prima verder kunnen ontplooien. Mits dit op een duurzame manier gebeurd. Suriname heeft veel baat bij nieuwe technologieën die ruimschoots aanwezig is in Nederland.    

Aantrekken Diaspora Kader

De Surinaamse President heeft aangegeven diaspora kader te willen aantrekken voor specifieke opdrachten in de publieke en wellicht ook in de private sector. Deze wens is begrijpelijk maar tegelijktijdig behoeft het meer uitleg.

Om adequaat hulp te bieden op dit punt zal meer informatie moeten komen vanuit de Surinaamse regering. Zonder de juiste behoeftestelling vanuit Suriname is het onpraktisch en af te raden om diaspora kader te gaan zoeken. Een belangrijke vraag aan Suriname is: Hoe groot is de behoefte aan diaspora kader en in welke sectoren en functierollen?

Een mogelijke aanpak is op basis van concrete en behapbare casus(sen) / pilot(s). Hiermee kun je heel concreet gaan werven in diasporalanden maar ook in korte tijd een resultaat laten zien. Suriname zou goed moeten kijken naar de belangrijkste projecten die de Surinaamse economie in korte tijd een boost kan geven. Op basis van deze super boost projecten kan men opzoek gaan naar diaspora kader.

Een goede samenwerking tussen Surinaamse kader en diaspora kader kan veel opleveren voor Suriname. In de pilots moet er constant aandacht zijn voor kennisoverdracht, borging en continuïteit. Automatisering zou als een rode draad door alle pilots moeten lopen.  

Er zal iests van een diaspora CV databank beschikbaar moeten komen. Diaspora Nederland moet zich kunnen aanmelden. Werving en selectie zal zorgvuldig moeten plaatsvinden door deskundigen. Dit proces dient ook transparantie te zijn. Er zal een beloningsysteem moeten komen voor het uitzendkader.

De organisatoren van het diasporabeleid in Nederland hebben geen makkelijke job. Zij kunnen alle steun goed gebruiken.

door: Ing.  adh Mahabier
ICT Projectmanager Rijksoverheid Nederland
https://www.linkedin.com/in/arunmahabier/

Voor vragen neem contact op via de mail: SurinameNieuwscentrtale@gmail.com
Foto: CDS

Klik hier om meer artikelen van deze auteur te lezen

| snc.com | Door: adh Mahabier