• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

De veiligheidsdiensten hebben gefaald bij de protesten van 17 februari 2023”

| suriname herald | Door: Redactie

De veiligheidsdiensten hebben gefaald bij de protesten van 17 februari 2023. Dit was de rode draad in wat de verdediging aanhaalde in haar betoog in de zaak van Stephano ‘Pakittow’ Biervliet en Ashwin Ramharak.

De advocaten Irwin Kanhai en Benito Pick hielden hun pleidooi en dupliek in de spraakmakende zaak van Pakittow. De verdediging benadrukte de leugenachtige verklaring die de toenmalige politiecommissaris Bryan Isaacs tijdens de zitting zou hebben afgelegd. Tot vier keer toe stelde Kanhai: “Isaacs is een grote jokkebrok.” Hij zou alleen hebben gehoord welke afspraken er waren gemaakt tussen Pakittow en de politie bij het bureau Keizerstraat, maar

hij was er zelf niet bij. 

Isaacs gaf aan dat was afgesproken welke route Pakittow moest vermijden, terwijl het politierapport vermeldt dat was afgesproken dat Pakittow geen opruiende muziek mocht draaien. Agent Limon schreef ook in zijn proces-verbaal dat inspecteur Tolud toestemming had gegeven dat de soundtruck door mocht rijden naar het Onafhankelijkheidsplein.

Pick gaf ook aan dat de huidige politiechef Bryan Isaacs verklaarde dat er vooraf geen informatie was dat de protestdemonstratie uit de hand kon lopen, terwijl de president juist publiekelijk heeft verklaard dat de veiligheidsdiensten gefaald zouden hebben. 

De advocaat bekritiseerde ook de vervolging voor het bagatelliseren van een interview

van president Chan Santokhi, door te stellen dat dit niet van belang was omdat de president niet als getuige was gehoord. Volgens de advocaat gaat het bij het onderzoek ter terechtzitting om waarheidsvinding. Ook vindt de advocaat het verslag met de conclusie van de president op Starnieuws van 17 februari 2024 vernietigend voor de bewijsvoering van de vervolging, evenals de conclusies van de politie.

In zijn laatste woord gaf Pakittow aan dankbaar te zijn voor de ervaring die hij heeft opgedaan, ook als jongste protestleider, en dat recht en waarheid vrijmaken. De kantonrechter stelde de zaak uit naar 2 augustus voor het doen van de uitspraak. De medeverdachte Ashwin Ramharak was niet aanwezig op de zitting.

Eerder heeft het Openbaar Ministerie (OM) een strafeis van 400 dagen celstraf geformuleerd voor de verdachte Stephano ‘Pakittow’ Biervliet voor zijn betrokkenheid bij de onlusten op 17 februari 2023. De officier van justitie achtte bewezen dat Pakittow zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing en poging tot zwaar lichamelijk letsel, gepleegd in vereniging met truckchauffeur Ashwin Ramharak.

| suriname herald | Door: Redactie