• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

De haard van criminaliteit mogelijk ook binnen het Korps Politie Suriname

| snc.com | Door: Drs. S. Harinandan Singh

De vraag of er mogelijkerwijs de toenemende criminaliteit door topfiguren binnen KPS wordt gevoed is dezer dagen aan de orde. Ik ga ervan uit dat minister Amoksi (ABOP) van JUSPOL voldoende controle heeft over de manschappen belast met de bestrijding van met name de drugscriminaliteit in het land. Zo schreef Dagblad de West op 18 september jl, dat alweer op de Amsterdamse luchthaven, 400 kilo cocaïne afkomstig uit Suriname door de douane werd onderschept.

De drugspakken zaten verstopt in een lading vis. Regelmatig worden er grote hoeveelheden drugs in en uit Suriname onderschept, waarvan herkomst niet kan

worden getraceerd. Zo werd deze maand ook nog enkele duizenden kg cocaïne verstopt tussen de houtblokken in containers uit Suriname op de havan van Rotterdam aangetroffen. In Suriname zelf schijnt niemand zich druk te maken om de vele drugsvangsten. Wat doet KPS daartegen? Wil men toezien dat de rechtsstaat Suriname erodeert? 

Mogelijke betrokkenheid van landsdienaren

Ik wijs er nadrukkelijk op, dat op 18 september in een busje aan de Smaragdstraat 400 kilo cocaïne werd aangetroffen, die niet lang daarvoor vanuit het Moengogebied naar de hoofdstad was getransporteerd. De bus kon zonder enige visitatie langs de politiepost te Stolkerts-ijver

voorbij rijden. Opmerkelijk is, dat in deze zaak twee verdachte ambtenaren zichtbaar werden gemaakt. Verschillende lokale media wisten toen te vermeldden, dat een der verdachten de commissaris van politie P. was  en de andere een lijfwacht van de vicepresident Ronny Brunswijk van de ABOP.

Let wel, de verdachten zijn landsdienaren van ABOP-huize. Nu bijna een week later wordt er niets over bekend gemaakt. Natuurlijk kijkt men nu argwanend toe naar het ministerie van Justitie en Politie. Vragen over de mogelijke facilitering van drugstransporten door dit departement blijven onbeantwoord. Het verbaast mij, dat de verantwoordelijke minister Amoksie (ABOP) bij het recentelijke werkbezoek van de president ook werd meegenomen om juist verdragen met Nederland te onderteken die met name betrekking hebben op bestrijding van drugstransporten uit Suriname. Hij kreeg daarvoor notabene 2 miljoen euro’s mee van de Nederlandse belastingbetalers.

Twee voorbeelden

Politie Suriname dient serieus te worden genomen. Echter. Er zijn voldoende aanwijzingen, dat bepaalde topfiguren binnen het politieapparaat er alles aan doen om president Santokhi zo snel mogelijk af te zetten. Het was opvallend hoe de politiebond op 20 mei van dit jaar leiding gaf aan een vermeende vakbondsactie voor het DNA gebouw, waarbij de VP Ronny Brunswijk op de voorgrond trad. En direct na zijn verschijning verplaatste de actie van de politieagenten zich naar het kabinet van de president. Verwerpelijk was de scéne, waarbij top politieagenten zich schuldig maakten aan huisvredebreuk en de bedreiging van de bewakingsambtenaren binnen het gebouw van het kabinet.  

Het tweede voorbeeld van het opzetten van het politiepersoneel tegen het staatshoofd is het dezer dagen verkeerd informeren van de vakbondsleden over de herbenoeming van de heer Ramlal in de functie van  politiecommissaris binnen het KPS. Terwijl het hierbij gaat om een herbenoeming van een ambtenaar in de functie binnen het staatsapparaat. De president als de eindverantwoordelijke voor het regeringsbeleid doet deze mutatie op grond van bepaalde inzichten op het gebied van het garanderen van oprecht politiewerk in het land.

Angst gedreven vakbondsactie

De commotie daarover bij de leiders van  politievakbond lijkt mij overdreven en ingeven door paniek binnen het korps. Zijn de vakbondsleiders zo bang dat ze een straatactie nodig vinden om zich tegen het regeringsbeleid te verzetten? Zijn ze bevreesd voor Ramlal dat hij als niet-ABOP man de criminele activiteiten binnen het korps zal blootleggen en bestrijden?

Voor mij is het overduidelijk dat het nu weer gaat om een partijpolitiek belang om het vorige staatshoofd weer in het zadel te helpen of Brunswijk zelf tot president. Immers er staan heel veel persoonlijke belangen op het spel. De uitlevering van de drugsveroordeelde Ronny Brunswijk aan Nederland is er één. Pas nog werd in een krant onthuld dat door de Interpol gezochte drugscrimineel Piet Wortel samenspant met de VP Ronny Brunswijk om aan een Surinaamse nationaliteit te komen. Daardoor kan Wortel niet door Suriname worden uitgeleverd. Zie hier weer de verwevenheid van de drugscriminaliteit en de persoonlijk belangen van de gelieerden van de ABOP. Vinden Surinamers het  verkeerd dat het staatshoofd nu na een jaar van regeren eindelijk stappen legt om criminelen in het land te ontmaskeren en voor het gerecht te slepen?

Drs. S. Harinandan Singh

| snc.com | Door: Drs. S. Harinandan Singh