• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

De Doksenclub verliest civiele zaak Kippie-project

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — De Doksenclub heeft de rechtszaak die tegen Kirpalani was aangespannen omdat laatstgenoemde financiering van het Kippie-pluimveeproject had gestopt verloren. Gerard van den Bergh, eigenaar van het pluimveebedrijf, diende op 20 juli 2020 een vordering in bij de civiele rechter waarin staat dat Kirpalani een extra investering van 1.2 miljoen US dollar had toegezegd maar dit niet was nagekomen. Hierdoor kon volgens De Doksenclub het project niet uitgevoerd worden. 

Gevorderd werd dat Kirpalani werd bevolen dit bedrag, plus SRD 22.6 miljoen nettowinst die zou zijn gemaakt als in 2018-2022 het project was uitgevoerd, aan De Doksenclub te betalen. Ook

werd wijziging van de leningsovereenkomst op een aantal punten gevorderd. De pluimveehouders zijn van mening dat Kirpalani onredelijke eisen had gesteld voor de winstdeling, rente, royalty en korting op geproduceerde kip. 

“Uiteindelijk vroeg de advocaat van Kirpalani op 16 juni 2020 de procureur-generaal om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de eigenaars van het bedrijf, Van den Bergh en zijn partner Asha Badal”

Hun bedrijf zou volgens hen vanwege de financiële situatie akkoord zijn gegaan “met deze nadelige voorwaarden van Kirpalani ofschoon die de ondergang van henzelf en hun onderneming kon betekenen.” De voorwaarden zouden onredelijk bezwarend zijn voor hun en

onredelijk voordelig voor de financier. Daarom werd vernietiging van de voorwaarden en wijziging van de overeenkomsten gevorderd.

In haar verweer vorderde Kirpalani dat de eisers niet-ontvankelijk werden verklaard omdat Van den Bergh de overeenkomsten niet had mogen tekenen in 2018 omdat hij in 2016 in Nederland failliet was verklaard en zich teruggetrokken had als directeur van zijn bedrijf. Achter deze informatie zou Kirpalani later zijn gekomen. Voorts werd aangegeven dat partijen geen akkoord hadden om het investeringskapitaal van 3.7 miljoen US dollar naar 5 miljoen US dollar te verhoren. 

Er was dus geen overeenstemming over een verruiming met 1.2 miljoen US dollar zoals De Doksenclub had aangevoerd. Ook werd tegengesproken dat het pluimveebedrijf onder druk werd gezet om de aanvankelijke overeenkomst aan te gaan. De kantonrechter stelde aan de hand van overgelegde email correspondentie vast dat er geen overeenstemming was over verruiming van het investeringskapitaal. 

Per email had Van den Bergh een voorstel van Kirpalani afgewezen. Van wanprestatie zijdens de financiers was er volgens de magistraat dus geen sprake. De vordering van De Doksenclub werd daarom afgewezen. Of De Doksenclub tegen dit vonnis in hoger beroep is gegaan is niet duidelijk. Van den Bergh heeft op vragen van de krant niet gereageerd.

De Doksenclub kreeg van Kirpalani in 2018 een financiering van circa 3,7 miljoen US dollar voor uitvoering van het Kippie-pluimveeproject. Dat was bedoeld een moderne kippenkwekerij op te zetten die tegen concurrerende prijzen kip op de lokale markt zou brengen. Maar het project kwam niet van de grond en Kirpalani weigerde langer extra geld er in te steken. 

Strafzaak

Uiteindelijk vroeg de advocaat van Kirpalani op 16 juni 2020 de procureur-generaal om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de eigenaars van het bedrijf, Van den Bergh en zijn partner Asha Badal. Het tweetal wordt door de financier beschuldigd van onder meer oplichting en witwassen. Van den Bergh zou volgens Kirpalani grote bedragen van het investeringskapitaal hebben omgewisseld van Amerikaanse dollar naar euro, waarna deze bedragen contant door Badal naar Nederland zijn meegenomen. 

De strafzaak naar deze aangifte is maandag voor de eerste keer in behandeling genomen door de kantonrechter. Van den Bergh en Badal werden op 14 november in het openbaar gedagvaard door het Openbaar Ministerie om zich voor de strafrechter te verantwoorden. De verdachten zijn donderdag niet komen opdagen toen de zaak werd behandeld. 

De officier van justitie die de zaak behandelt had hen willen horen. Nadat De Doksenclub haar productieactiviteiten had gestopt vertrok het koppel naar het buitenland. De behandeling van de strafzaak wordt op 25 januari volgend jaar. Dan zal de benadeelde gehoord worden.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| de ware tijd | Door: Redactie