• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dalian IV-Project in Paramaribo Noord blijft eigendomsconflict na 3 jaar onderzoek

| suriname herald | Door: Redactie

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk zegt dat de regering nog steeds niet heeft kunnen vaststellen wie de eigenaar is van de gronden in het Dalian IV-project in Paramaribo-Noord. Volgens Brunswijk is er onduidelijkheid over de eigendom van de huizen die de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) heeft gebouwd, en of deze huizen toebehoren aan de bank of aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). 

Het onderzoek naar de percelen en de gebouwde huizen in dit project is nu al meer dan drie jaar gaande zonder definitieve conclusie. Brunswijk zei voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers (RvM) dat hij zelf

ter plaatse is geweest en heeft geconstateerd dat de meeste huizen door de natuur zijn overwoekerd. Dit is desalniettemin het geval, ondanks de grote vraag naar woningen in de samenleving. Hij gaf aan dat hij geen enkel idee heeft wanneer de regering dit probleem zal kunnen oplossen.

In de afgelopen jaren hebben zich diverse kwesties voorgedaan binnen het project. Er zijn gevallen geweest waarbij derden zonder rechtmatige aanspraak huizen hebben bezet, terwijl anderen zonder geldige redenen grond in beslag namen. Soms namen mensen beslissingen over grondinname op basis van aanbevelingen van familieleden of omdat ze hadden gehoord dat anderen hetzelfde deden.

De

volkswoningen in het Dalianproject in Paramaribo-Noord. Foto: Suriname Herald

Deze problematiek kreeg uitgebreide aandacht in de media. Het project werd gestart tijdens de regering van Bouterse. Terwijl sommige huizen zijn voltooid en al bewoond worden, kan de meerderheid van de andere woningen niet worden afgemaakt vanwege het nog lopende onderzoek.

Het initiële contract met het Chinese bedrijf China Dalian International Group (CDIG) en SPSB omvatte de constructie van 700 volledig ingerichte woningen, evenals de aanleg van meer dan 1200 kilometer aan wegen. Op 6 maart van dit jaar heeft CDIG gesprekken gevoerd met president Chan Santokhi, waarbij de relatie tussen het bedrijf en Suriname werd besproken, samen met plannen voor toekomstige projecten.

Deze toekomstige projecten omvatten onder andere de tweede fase van het Suriname National Infrastructure Projects (Fase II Dalian V) en het Suriname Integrated Coastal and Riverbed Protection Project (Dalian Coastal Protection). Daarnaast zal CDIG investeren in andere sectoren, zoals nieuwe energieprojecten, de ontwikkeling van industrieparken, en programma’s voor energie en landbouw.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie