• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VES-discussieavond “Terugbrengen vreemde valuta kasreserve naar CBvS nader bekeken”

| united news | Door: Redactie

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft kennisgenomen van de opmerkelijke beleidswijziging vanuit de Centrale Bank van Suriname (CBvS) over het terugbrengen van de vreemde valuta kasreserve bij de banken naar Suriname.

Conform eerdere afspraken, sinds de tijd van governor Telting, hielden de algemene banken van ons land hun kasreserve aan in liquide vorm bij buitenlandse banken met een zeer goede kredietwaardigheid. Hierdoor hadden onze banken en hun rekeninghouders voldoende garanties voor de veiligheid en de directe opeisbaarheid van de vreemde valuta tegoeden. 

Het terugbrengen van de vreemde valuta kasreserve naar Suriname en het plaatsen bij de Centrale Bank, zal de

deviezenreserve van de ‘moederbank’ kunstmatig omhoog doen schieten, terwijl het solvabiliteitsvoordeel voor de banken minimaal is. 

Een punt van zorg is ook de aangekondigde Strategic Investment Comite die wordt belast met het beleggen van dit geld. 

“Gezien de recente veranderingen zowel binnen de leiding van de CBvS als in het beleid, waarbij monetaire financiering wederom is geïntroduceerd, kunnen we de bezorgdheid binnen de gemeenschap begrijpen”, zegt de VES in een persbericht. 

Het gaat in deze volgens de VES om spaargelden van de diverse rekeninghouders en dan moeten de middelen wel veilig en te allen tijde opeisbaar zijn. 

Om de gevolgen die deze beleidswijziging kan

hebben op het bankwezen, maar vooral op de hele samenleving, in kaart te brengen zal de VES een openbare discussieavond organiseren. Verschillende experts zullen vanuit hun discipline inzichten presenteren over deze materie. 

De bedoeling is vooral om de maatschappelijke discussie gestructureerd op gang te brengen, zodat zowel de positieve als de negatieve consequenties van de beleidswijzing tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

| united news | Door: Redactie