• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

UITBAGGEREN SURINAMERIVIER GEPROJECTEERD VOOR AUGUSTUS

| united news | Door: Redactie

Het uitbaggeren van de Surinamerivier is geprojecteerd voor de maand augustus. Het programma zal, inclusief de onderhoudsperiode, ongeveer vijf jaren duren waarbij maximaal tien keren per jaar zal worden gebaggerd in de vaargeul. Met intervallen zal er 8-10 weken onafgebroken gewerkt worden.

De bedoeling is niet om de volle lengte van de vaargeul te baggeren. Er zijn drie locaties geïdentificeerd die samen een lengte van 68 kilometer hebben. De bedoeling is dat de vaargeul 90 meter breed wordt en bij de laagwaterstand 5,5 meter diep zal moeten zijn. Momenteel is de diepte 4,5 meter bij laagwaterstand.

De inschrijvingsprocedure is nog niet gestart,

maar de voorbereidingen daartoe zijn zo goed als afgerond. “Het project dient nog aanbesteed te worden waarna het definitief aannemingsbedrag bekend zal worden gemaakt”, zegt minister Vijay Chotkan van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWTC). Volgens verschillende bronnen wil de regering in de maand juli een besluit nemen over de gunning, waarna de maand daarop het baggeren kan beginnen. De langste strekking die aandacht krijgt ligt voor de monding van de Surinamerivier. 

Daar liep enkele dagen terug wederom een vrachtcontainer vast. Dit is de afgelopen jaren al een paar keren gebeurd. In de periode 2016-2017 waren het er zelfs zeven.

De andere

twee locaties zijn nabij Braamspunt en Dijkveld.

Het baggeren is noodzakelijk om de scheepvaart weer naar een hoger niveau te tillen. Er is sprake van inefficiëntie, omdat schepen niet volgeladen kunnen worden anders lopen ze vast. De schepen moeten ook wachten op de vloedstand alvorens binnen te varen of te vertrekken. Dit brengt additionele kosten met zich mee. Deze extra inspanningen worden verhaald op de goederen die het land binnekomen met als gevolg stijging van de winkelprijzen.

Wanneer de vaargeul wederom de gewenste diepte heeft is het de verwachting dat de handel en export weer aantrekken. De consument zal dit ook terug moeten zien in dalende prijzen van goederen.  

UNITEDNEWS

| united news | Door: Redactie