• woensdag 17 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RIJSTBOEREN HEBBEN GEEN IRRIGATIEWATER

| unitednews.sr | Door: Redactie

Rijstboeren in Nickerie zitten weer met de handen in het haar. Er is geen irrigatiewater om de rijstvelden nat te maken. Indirect gaat het om zeker 5000 hectare aan rijstvelden die tekort worden gedaan vanwege slecht onderhoud van de natte infrastructuur en de achterhaalde Wakaipomp.

De belofte is gedaan dat de kanalen opgeschoond zouden worden en er voldoende irrigatiewater ter beschikking zal zijn, maar daarvan merken de rijstboeren heel weinig. Ook de inzaai op de Middenstandspolder wordt deze keer het hardst getroffen. Daar is niet meer dan 400 hectare ingezaaid. “twee derde deel staat er braak bij, omdat er onvoldoende water

was”, zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA)

Vanwege het uitblijven van optimale irrigatie vanuit de pompen van Wageningen, schakelen de boeren zelf machines om hun arealen onder water te zetten. Dat kost hen allemaal te veel geld. De bedragen variëren tussen SRD 30 en SRD 54 per uur. “En als je in 9 hectare gaat het pompen, zal dat jou op z’n minst 35 uren kosten”, zegt een morrende Oemraw.
Hij zelf is niet in staat om winstgevend te produceren en met de huidige padieprijs en de extra kosten die gemaakt worden om irrigatiewater te pompen lukt

het helemaal niet meer. “Dus ik ben van plan één van mijn percelen te verkopen om mijn schulden af te lossen, want anders ga ik niet kunnen overleven. Door de regering zijn wij straatarm geworden”, is de teleurstellende wanhoopskreet van de SPBA-voorzitter.

Er zijn voorbereidingen in de pijplijn om de pompcapaciteit te Wageningen te verhogen.. Hiermee was reeds een aanvang gemaakt, maar om een of andere reden werden de pompen stil gehouden; ook toen de SPBA een beroep op het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) deed om die gauw aan te zetten omdat er een dringende behoefde aan water was. De LVV-vertegenwoordigers hebben daarop niet ingespeeld, omdat het water van de Nickerierivier verzilt zou zijn geraakt. “Ze hebben voor ons gelogen dat het water zout is. Die twee pompen zijn gewoon kapot”, aldus Oemraw.

UNITEDNEWS

| unitednews.sr | Door: Redactie