• vrijdag 27 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CBB moet duizenden namen corrigeren

| suriname herald | Door: Redactie

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) moet meer 21.000 namen van burgers corrigeren. In het verleden zijn er veel fouten gemaakt in de brondocumenten, waarin de namen worden aangegeven. Aan het inlopen van de achterstand wordt gewerkt, zegt directeur Anastatia Kanapé-Pokie aan Suriname Herald. Het gaat om verzoeken van burgers wiens namen gecorrigeerd moeten worden. 

“Als het aankomt op verbetering was het CBB afhankelijk van de kantonrechter, die een uitspraak moest doen. Als er zoveel gevallen zijn en een bijzonder deel naar de kantonrechter moet, dan worden zaken niet snel afgehandeld,” geeft Kanapé-Pokie aan. 

Volgens de berekening en het oud systeem waarmee

er werd gewerkt op jaarbasis, kan het CBB ongeveer 2400 verzoeken afwerken. Om de achterstand in te lopen zou het bijkans negen jaren duren, legt de directeur uit. Dagelijks krijgt het CBB verzoeken voor naamswijziging binnen. Ze merkt op dat als deze achterstand niet is ingelopen, er niet verder kan worden gewerkt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een verzoek ingediend bij De Nationale Assemblee, wat erin heeft geresulteerd dat er een aanpassing is gekomen in de CBB-wet. Deze wet biedt het CBB de mogelijkheid om aanpassingen te plegen bij meteen aantoonbare fouten. De aangepaste wetgeving is dit jaar aangenomen en ook afgekondigd. 

“Als het gaat om aantoonbare fouten, waarbij er met andere brondocumenten kan worden bewezen, dat er een fout is in de akte, kan het CBB nu zelf ingrijpen. Alleen moeten we rapporteren aan de procureur-generaal,” geeft Kanapé-Pokie aan.

Het CBB is nu bezig om de achterstand in te lopen. “Het nieuwe systeem werkt, alleen zit het CBB overhoop met een grote achterstand. Het is nauwelijks vier maanden dat dit systeem is ingegaan, maar we proberen om de achterstand binnen een jaar in te lopen,” deelt ze mee. 

De CBB-topvrouw laat weten dat er soms ook gevallen zijn, waarbij er onderzoek gedaan moet worden. Zonder goed onderzoek kan er niet ingegrepen worden, want er wordt handmatig gewerkt met de registers. 

“Er moet veel geverifieerd worden om de correctie te plegen. We hebben mensen die langer dan tien jaar hebben gewacht op hun stukken,” zegt de CBB-directeur. Bijzondere gevallen worden volgens haar verwezen naar de kantonrechter.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie