• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Btw per 1 januari 2023; percentage wordt 15 procent

| suriname herald | Door: Redactie

De belasting over de toegevoegde waarde (btw) gaat niet meer per 1 juli 2022 in, maar op 1 januari 2023. Het btw-percentage zal op 15 procent gesteld worden. Dit staat in de ontwerpwet Wet belasting over de toegevoegde waarde 2022, die president Chan Santokhi op 6 juni aan De Nationale Assemblee (DNA) heeft doen toekomen.

De nieuwe belastingsoort btw zal de Wet omzetbelasting 1997 vervangen. Een bezwaar tegen de omzetbelasting is de enigszins willekeurige uitwerking op de eindprijs van goederen en diensten, staat in de memorie van toelichting van de ontwerpwet. Het bedrag aan omzetbelasting dat in de eindprijs van een goed of dienst is inbegrepen, is afhankelijk van een aantal schakels dat de belaste goederen en diensten doorlopen en van de mate waarin de omzetbelasting wordt betaald.

De invoering van de btw past in de wereldwijd reeds decennia geleden ingezette trend om een verschuiving te doen plaatsvinden van de directe naar de indirecte belastingen.

De nieuwe belastingsoort btw biedt onder meer de volgende voordelen:
a. De opbrengsten zijn in relatie tot de inkomstenbelasting stabieler.
b. Vanwege het grotere heffingsbereik zijn de opbrengsten hoger dan van overige belastingsoorten.
c. De grondslag van de heffing is duidelijker en het aantal belastingplichtingen beperkter.
d. De inning vindt relatief gemakkelijker plaats en is bovendien fraudebestendiger.
e. De perceptie(kosten) om de opbrengsten te realiseren zijn aanmerkelijk lager.
f. Een grotere sturingsmogelijkheid ten tijde van hoog en laag conjunctuur.

Op dit moment is Suriname de enige lidstaat in de Caricom zonder een btw-heffing.

Een overzicht van het btw-tarief in de Caricom:

Barbados heeft het hoogste btw-tarief, te weten 17,5 procent gevolgd door St. Kitts en Nevis met 17 procent en de Dominicaanse Republiek en Jamaica met elk 16 procent.

| suriname herald | Door: Redactie