• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BELASTINGVRIJE GRENS PER1 JANUARI VAN SRD 7500 NAAR SRD 9000

| dagblad de west | Door: Redactie

Tijdens de algemene politieke beschouwingen die gisteren werd gehouden in De Nationale Assemblee, heeft president Chandrikapersad Santokhi aangekondigd, dat de regering heeft besloten om per 1 januari de belastingvrije grens te brengen van SRD 7500 naar SRD 9000. “De eerdere vrije grens van SRD 100 is opgetrokken naar SRD 400 wat betekent dat alle personen die onder SRD 9400 verdienen geen belasting hoeven te betalen. Dit geldt zowel voor de ambtenaren als de werkers binnen de particuliere sector. Aan de landsdienaren en de aan hen ge-lijkgestelden wordt een extra SRD 1000 aan koopkrachtversterking toegekend boven de SRD 2500 die reeds

wordt gegeven. Gepensioneerde ambtenaren zullen 70 procent hiervan ontvangen”, aldus het staatshoofd.


“In december zullen de landsdienaren SRD 5000 ontvangen, waarvan SRD 4200 direct gestort wordt. De resterende SRD 800 zal in 2024 gefaseerd uitgekeerd worden. De regering heeft ook besloten om hiernaast de BTW op de nutsvoorzieningen en kookgas voor zes maanden op te schorten. Ook is besloten om de SRD 1 governmenttake voor één maand in te korten, waarbij de middelen gebruikt zullen worden om terug te geven aan het volk via sociale projecten.

De regering wil op deze wijze haar dankbaarheid tonen aan het volk dat haar heeft

bijgestaan in de moeilijke tijden.  Het pakket zal tot juni 2024 gelden, maar ik geloof dat tot dan de economie verder zal herstellen en wij vanaf juni ook meer kunnen geven aan het volk. Met de vakbonden is afgesproken dat de BTW geëvalueerd wordt.  Het tripartiet overleg zal verder voortgezet worden om te komen tot een zo breed mogelijk draagvlak voor de BTW. Het IMF heeft reeds ingestemd met deze herziening en heeft een Caribisch instituut ingezet om ons te ondersteunen bij de evaluatie”, aldus Santokhi.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie