• donderdag 07 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Belastingen wordt verzelfstandigd met Belasting Autoriteit

| sun.sr | Door: Redactie

foto: Belastingdirecteur Ismael Kalaykhan (midden) op de persconferentie van Financien vanmiddag

Het ministerie van Financiën en Planning en de Dienst der Belastingen zijn in een vergevorderd stadium om de dienst te verzelfstandigen. “De dienst moet weg van het overheidsapparaat en moet zelfstandig gaan opereren. De conceptwet Belasting Autoriteit is al af en ligt al bij de Staatsraad en De Nationale Assemblee (DNA)”, zei Ismael Kalaykhan, directeur van de Dienst der Belastingen, zojuist op een persconferentie van de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing.

Het bedrijf Ernst & Young is door het ministerie van Financiën en Planning ingehuurd voor het begeleiden van

dit traject. De Belasting Autoriteit zal geleid worden door een directeur en meerdere onderdirecteuren en zal volledig vallen onder het ministerie.

Er zal een Raad van Commissarissen zijn, die de controle zal hebben over de directie. De directie wordt benoemd door de regering, na goedkeuring van de RvC. “Met het verzelfstandigen van de dienst kunnen we zaken veiliger maken. We willen kwaliteit binnenhalen en behouden. We willen het personeel op een hoger niveau brengen”, zei Kalaykhan.

Volgens de Belastingdirecteur is er in de afgelopen twee jaren heel veel werk verzet om de dienst te hervormen. Ook is er een aantal wetten herzien of zijn nieuwe aangenomen. “Zo is de Wet BTW al aangenomen in DNA. De Douanewet is ook al af, alsook de nieuwe Petroleumwet. Belangrijk is dat we werken aan de fiscale wetten, waarbij we ook belasting kunnen heffen in de economische zone, met de ontwikkelingen in de Oil & Gas sector. De Wet Belastingrechtspraak en de Wet Financiële Fraudedienst zijn ook aanstaande, terwijl het vrijstellingenbeleid wordt geëvalueerd”, aldus Kalaykhan.

 

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie