• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bedrijfsleven en vakbeweging teleurgesteld in regering

| suriname herald | Door: Redactie

Het bedrijfsleven en de vakbeweging zijn teleurgesteld in de regering. Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zei maandag in het programma Bakana Tori op LIM FM dat zowel de vakbeweging als het bedrijfsleven in de veronderstelling leefden, dat de overheid eerst de misstanden bij de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zou aanpakken voordat men verder zou gaan met het verhogen van de tarieven.

Er zijn hierover gesprekken gevoerd met de regering. “Als de overheid meer tijd nodig heeft om de misstanden te corrigeren lijkt het mij heel normaal dat je de sociale partners daarvan op de hoogte stelt. Vandaar

die teleurstelling en dat is dan zachtjes uitgedrukt,” zei Renten.

In het kader van de afbouw van de subsidies bij de EBS binnen het IMF-programma zijn er verschillende gesprekken geweest met de regering. Het meest recente is het gesprek naar aanleiding van het door Ernst & Young (E &Y) uitgebracht rapport. President Chan Santokhi heeft een commissie ingesteld, die verschillende partijen heeft gehoord.

Voorstander afbouw subsidie
“Afzonderlijk hebben het bedrijfsleven en de vakbeweging in die gesprekken aangegeven, dat de geconstateerde misstanden serieus moeten worden aangepakt,” zei Renten. Hij benadrukte dat de vakbeweging en het bedrijfsleven voorstander zijn van afbouw van de subsidie, maar dat die gefaseerd moet. Ook moet er direct worden gewerkt aan het weghalen van inefficiënties en misstanden die niet alleen door het E&Y-rapport zijn blootgelegd, maar ook door de president ingestelde commissie zijn blootgesteld.

“We moeten dat eerst aanpakken en het goede voorbeeld geven. Ook vanuit regeringszijde moeten zaken die om politieke reden zo zijn geregeld, teruggedraaid worden en dan gewerkt worden aan verdere aanpassing van de tarieven,” sprak Renten.

Hij deelde mee dat de partijen zo uit elkaar zijn gegaan. Ook de commissie kon zich terugvinden in de opmerkingen en voorstellen. C-47 en Ravaksur hebben ook met de overheid hierover gesproken in tripartiet verband.

Nu de regering toch wil doorgaan met de verhoging van de energietarieven hebben de vakbeweging en de private sector met elkaar overlegd op welke manier zij de overheid kunnen overtuigen om deze aanpassing terug te draaien. “In het verleden hebben we samen opgetrokken wanneer er zaken waren waarbij wij zeiden dat die niet correct zijn. We houden alle opties open. We gaan deze week verder praten. We wachten ook op reactie van de president,” gaf Renten aan.

Misnoegen kenbaar maken

De VSB en C-47 hebben afzonderlijk een brief gestuurd naar de president. Renten vertrouwt erop dat het staatshoofd de partijen zal aanhoren, waarna er verder gekeken zal worden wat er gedaan wordt. Het gezond maken van het bedrijf is volgens Renten een breed woord. Er zijn een aantal dingen die moeten gebeuren, maar er zijn misstanden die te maken hebben met governance die snel kunnen worden opgelost.

“In het E&Y-rapport staat dat de invulling van functies niet statutair is. Er is gesproken over inefficiëntie en het niet transparant zijn van gunningen van gasleveranties. Het volk betaalt dat uiteindelijk. Die zaken kunnen snel onderzocht en teruggedraaid worden,” benadrukte Renten.

Opeenvolgende regeringen hebben volgens hem niet de durf gehad om noodzakelijke saneringen door te voeren. “Genoeg is genoeg. Een keer moet het gebeuren. Dat is het algemene sentiment in het bedrijfsleven en de vakbeweging,” zegt de VSB-voorzitter.

De partijen zijn nu in een fase waar zij hun misnoegen kenbaar maken. Hij benadrukte dat zij in overleg zijn en niet om te vechten en ruzie te maken, maar om te praten.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie