• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Aroen Jadoenathmisier en Ryan Nannan beëdigd tot buitengewoon en gevolmachtigde ambassadeurs

| ABCSuriname | Door: Redactie

Mr. Aroen Jadoenathmisier is vandaag benoemd tot de eerste Surinaamse Buitengewoon en gevolmachtigde ambassadeur in Geneve, Zwitserland en bij de Verenigde Naties en andere Internationale Organisaties in dat land.

Hij is vandaag, 19 november beëdigd door president Santokhi. Bij de beëdiging is ook Ryan Nannan benoemd tot de nieuwe ambassadeur van Suriname in Frankrijk.

De Permanente Vertegenwoordiging van ons land bij de VN en andere Internationale organisaties in Geneve, heeft als voornaamste taak om de belangen van Suriname te behartigen door onder andere de standpunten van Suriname kenbaar te maken op het gebied van mensenrechten, migratie, vluchtelingen vraagstukken, alsook

de samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling en bevordering van de Internationale handel.

Jadoenathmisier was voor het aanvaarden van het ambt van Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur, algemeen Directeur van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie(EZ) alwaar hij ook leiding gaf aan het directoraat Internationale Handel. Voorts heeft hij namens Suriname ook gezeten in een aantal Regionale Organisaties waaronder de CEDA (Caribbean Export Developing Agencie) en heeft hij Suriname op diverse internationale fora uitgedragen waaronder bij de WTO.

In dit verband is hij meerdere malen naar Geneve geweest alwaar het gemis van een permanente missie merkbaar was omdat Suriname niet direct betrokken was bij de deliberaties over allerhande mondiale vraagstukken. In Geneve zijn diverse belangrijke Internationale organisaties gevestigd waaronder de WTO, WHO ITC, UNCTAD, ILO en de UN Mensenrechtenraad. Het is daarom van eminent belang datSuriname een permanente missie heeft in Geneve, zodat onze stem bij de deliberaties met betrekking tot mondiale vraagstukken nadrukkelijk gehoord zal worden.

In navolging hiervan zal de accreditering van Suriname bij de regering van Zwitserland spoedig plaatsvinden, zodat de bilaterale relaties verder verstevigd zullen worden. Jadoenathmisier gaf de verzekering dat hij al zijn opgedane ervaring, deskundigheid, professionaliteit en integriteit zal aanwenden om het belang van Suriname te dienen. Hij typeerde deze taak als een ‘nobele’. Jadoenathmisier: ‘Ik zal mij met name inzetten om verdere invulling te geven aan de handelsactiviteiten tussen Suriname en Zwitserland en deze adequaat te bevorderen, door verder bekendheid te geven aan de preferentiële voordelen die Surinaamse exporteurs genieten op basis van het Zwitserse Generalized System of Preferences (GSP). Dit Systeem geeft ontwikkelingslanden waaronder Suriname grotendeels belastingvrije toegang tot de Zwitserse markt’.

Volgens de president heeft Suriname met Frankrijk een intensieve en uitgebreide samenwerking op verschillende gebieden, waaronder personen- en goederenverkeer, onderwijs en cultuur, gezondheid, handel, economie en milieu. Santokhi wenstte zowel Jadoenathmisier als Nannan veel succes en wijsheid toe met hun nieuwe uitdaging.

| ABCSuriname | Door: Redactie