• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Apoera: gebruikname Automatische Water Level Station (AWLS)

| snc.com | Door: Redactie

Bron: SR-Herald

De Waterloopkundige Dienst Suriname (WLA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) is reeds enige tijd bezig met het herinstalleren van Automatische Water Level Stations (AWLS) in verschillende gebieden. Dit om de waterstanden van de rivieren in Suriname in de gaten te houden. 

Apoera

Op 21 november werd officieel een AWLS in gebruik genomen te Apoera. Districtscommissaris Josta Lewis gaf aan dat het gebied onder water loopt bij hevige regenval. Een AWLS komt volgens haar goed van pas, omdat de informatie over neerslag en waterstanden dan op tijd doorgegeven kan worden, waardoor men dus voorzorgsmaatregelen

kan treffen.

OW-minister Riad Nurmohamed legde de nadruk op het belang van het verzamelen van data. Met deze data kan er volgens hem gewerkt worden aan een early warning system. De data zal niet alleen nationaal, maar ook internationaal beschikbaar zijn.


Bron: Openbare werken

De veranderingen met betrekking tot het klimaat zijn wereldwijd te merken. Het is belangrijk dat Suriname zich kan aanpassen en kan inspelen op deze veranderingen. In het kader hiervan is de Waterloopkundige Dienst Suriname (WLA) gestart met het her-installeren van Automatische Water Level Stations (AWLS).

Dit om de waterstanden van de rivieren in Suriname in de gaten te houden.

Op 21 november 2023 werd een AWLS officieel ingebruik genomen te Apoera, door de minister van Openbare Werken en een delegatie van de UNDP. Dit project wordt ondersteund door de Global Climate Change Alliance Suriname (GCCA+) Phase 2 project, gefinancierd door de United Nations Development Programme (UNDP) en de Europese Unie (EU).

Districtscommissaris van het ressort Kabalebo, Josta Lewis gaf te kennen dat het gebied onder water loopt bij hevige regenval. Een Automatische Water Level Station (AWLS) komt goed van pas, zodat de informatie over neerslag en waterstanden optijd doorgegeven kan worden om voorzorgmaatregelen te kunnen treffen.

Minister Riad Nurmohamed benadrukte het belang van het verzamelen van data. Met deze data kan er gewerkt worden aan een early warning system. De data zal niet alleen nationaal, maar ook internationaal beschikbaar zijn.

Verder gaf de bewindsman aan dat het belangrijk is de gemeenschap, vooral de jeugd te informeren over hetgeen deze stations precies doen en hoe de data gebruikt kan worden voor hun omgeving. Tot slot bedankte de minister de UNDP en de EU voor het investeren in Openbare Werken.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie