• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Actiepunten Platform rijstsector in uitvoering

| suriname herald | Door: Redactie

Het Dagelijks Bestuur (DB) van het platform Rijstsector heeft tijdens de reguliere DB-meetings in de SAIS-conference room op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gesproken met vertegenwoordigers van verschillende instanties, waaronder de belastingen en het Interamerican Institute for Cooperation on Agriculture (IICA). Dit was in het kader van de uitvoering van de kort- en middellange termijn actiepunten van het platform Rijstsector.

Geraldine St.Croix, program manager van het Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB)-project ‘Sustainable Agricultural Productivity’, heeft tijdens de bijeenkomst constructief van gedachten gewisseld met het dagelijks bestuur over de verschillende projectcomponenten, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan het component dat betrekking

heeft op de verbetering van de waterhuishouding via rehabilitatie van waterschappen, infrastructuur en vervanging van kunstwerken. Zij heeft ook vragen beantwoord die gesteld werden vanuit het dagelijks bestuur.

De directeur der belastingen, Marita Wijnerman, en haar team hebben tijdens deze vergadering ook een zeer transparante uiteenzetting gegeven over de invoerrechtenvrije import van grond- en hulpstoffen voor de agrarische sector, evenals uitleg over eventuele mogelijkheden voor vrijstelling van btw.

Het dagelijks bestuur heeft aangehaald dat de kosten van geïmporteerde grond- en hulpstoffen voor de sector zwaar drukken op de kostprijs, vandaar ook de behoefte aan overleg met voornoemd team. Vanwege de complexiteit en

de tijdslimiet zal een vervolgonderhoud plaatsvinden op zeer korte termijn met als algemeen doel kostenverlagende maatregelen.

Andere agendapunten betroffen de aanpassing van het keuringstarief voor rijst ten behoeve van de export. Na intern overleg van betreffende organisaties zal het platform tijdens de eerstvolgende reguliere plenaire vergadering worden geïnformeerd en zal er een besluit worden genomen met een win-winsituatie voor alle partijen. 

Ook kwam de implementatie van de Zaaizaad Unit (ZZU) als onderdeel van de Stichting Nationaal Rijst Instituut (SNRI) aan de orde, met als belangrijk component de zaaizaadvoorziening voor de rijstsector op zeer korte termijn ter hand te nemen.

Het DB van het Platform rijstsector toont zich verheugd over de voortgang van de uitvoering van de kort- en middellange termijn actiepunten en zal blijven werken aan verdere verbetering van de rijstsector.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie