• donderdag 01 December 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ACHAIBERSING ERKENT FOUTEN

| united news | Door: Redactie

Hoewel onder zijn leiding de afgelopen twee jaar veel werk is verzet erkend financiënminister Armand Achaibersing dat niet alles naar wens is gegaan. Er zijn fouten gemaakt, maar ook verkeerde inschattingen.

Onder andere door fouten aan Surinaamse kant heeft de tweede evaluatie door het IMF van de uitvoering van het herstelplan niet plaatsgevonden. Door overmoed was in het herstelplan opgenomen dat de belasting over de toegevoegde waarde per 1 juli zou worden geïntroduceerd. “We hebben de zaak onderschat, de lat hoog gelegd en het niet kunnen realiseren”, gaf Achaibersing toe.

Behalve dat er kostenverhogende maatregelen zijn doorgevoerd, kwam de regering ook met

koopkrachtsteun.

Onder meer zijn op verschillende momenten koopkrachtversterking en inflatiecorrectie bewerkstelligd door de belastingschijven aan te passen en loonsverhoging aan landsdienaren te geven.

Het schuldenvraagstuk met de Oppenheimer-obligatiehouders is voor de regering nog een groot vraagstuk. Er is een standstill overeengekomen waardoor Suriname voorlopig niet hoeft af te lossen maar de standpunten van partijen om te komen tot herschikking liggen nog ver uiteen.

Achaibersing is er stellig van overtuigd dat overeenstemming zal worden bereikt. De regering had in eerste instantie de obligatiehouders voorgehouden dat ze een verlies van 70 procent zouden moeten dragen, omdat Suriname niet in staat is de schuld terug te betalen. Mede vanwege de verbeterde omstandigheden is het verliesvoorstel aangepast naar 33 procent. Het tegenvoorstel van de schuldeisers is 20 procent. Dit percentage past echter niet in de visie van de regering ten aanzien van de draagkracht van de economie.

UNITEDNEWS


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie