• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

World Population Day: effecten van groeiende bevolking

| dagblad suriname | Door: Redactie

Vandaag is Wereldbevolkingsdag, een dag die elk jaar op 11 juli wordt gevierd om aandacht te vestigen op wereldwijde bevolkingsproblemen, waaronder de beheersing van de bevolking. Volgens de Verenigde Naties (VN) heeft de groeiende wereldbevolking invloed op werkgelegenheid, economische ontwikkeling, armoede, inkomensverdeling en sociale bescherming. De veranderingen op deze gebieden hebben een negatieve impact op onderwijs, gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen, huisvesting, water, voedsel en energie.

De wereldbevolking heeft officieel de 8 miljard mensen overschreden, wat uitdagingen zal opleveren voor een duurzamere en vriendelijkere wereld voor toekomstige generaties.

Volgens gegevens van de Wereldbank bedroeg de bevolking van Suriname 618.040 in 2022. Later dit

jaar begint het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) met de negende Algemene Volks- en Woningtelling, waarbij na twaalf jaar weer actuele cijfers over de Surinaamse bevolking beschikbaar zullen zijn. Ondertussen is de samenleving aanzienlijk veranderd door de komst van meerdere immigranten uit verschillende landen. 

Volgens demografische statistieken van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) werden in 2022 ruim 2.748 immigranten geregistreerd, waarvan 1.247 vrouwen en 1.501 mannen. Immigranten zijn mensen die zich in Suriname komen vestigen. De meerderheid van hen kwam uit Nederland (824), gevolgd door Frans-Guyana (361), Brazilië (300), China (219) en Cuba (150). Andere immigranten kwamen uit Haïti

(140), Guyana (126), de Dominicaanse Republiek (92), Maleisië (71), Indonesië (64), India (48) en de Filipijnen (41). Een aanzienlijk aantal (312) kwam uit andere landen. Ondanks de diversiteit aan immigranten bestaat er nog geen specifiek beleid voor de vestiging en werkgelegenheid van deze groepen.

Hoewel immigranten met hun culturele diversiteit de kleurrijke gemeenschap van Suriname verrijken, roept het wel de vraag op in hoeverre de groeiende bevolking bijdraagt aan armoede, werkloosheid en andere sociale problemen binnen de samenleving, vooral gezien het thema van Wereldbevolkingsdag dat blijkbaar “leaving nobody behind” is. Suriname moet er ook voor zorgen dat het beleid voor iedereen geldt. Het creëren van banen, werkgelegenheidskansen, armoedebestrijding en sociale bescherming moet voor alle inwoners gelden.

SD

| dagblad suriname | Door: Redactie