• dinsdag 05 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023 en de Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen aangenomen

| sun.sr | Door: Redactie

Suriname mag vanaf nu rekenen op stabiele financiële sector

Suriname mag met de aanname van de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023 en de Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen, rekenen op een stabiele financiële sector. Het parlement heeft gisteren in een openbare vergadering beide wetten aangenomen met algemene 35 stemmen. 

De wetten hebben ten doel het vlot en effectief in te grijpen bij ongewenste risico’s voor één of meerdere financiële instellingen en/of voor de financiële sector als geheel.

Ook dient deze wet niet alleen te voorzien in additionele toezichtmaatregelen, zoals de vroegtijdige interventie maatregelen, maar ook in preventieve maatregelen, die erop gericht zijn de

kans op het falen van banken te verminderen (het opstellen van herstel- en resolutieplannen), en resolutiemaatregelen, waarmee beoogd wordt de impact van het falen van een kredietinstelling te verminderen. 

Verschillende DNA-leden hebben tijdens de derde ronde voor het parlement aandacht gevraagd voor brandende vraagstukken. De regering is hierbij in de gelegenheid gesteld om antwoord te geven op de vragen gesteld door de leden. 

Beide wetten zijn op 25 juli 2023 ingediend als ontwerpwet van de regering. De commissie van rapporteurs bestond uit de leden Asiskumar Gajadien, Rabin Parmessar, Chuanrui Wang, Jennifer Vreedzaam, Kishan Ramsukul, Ronny Asabina en Obed Kanape.


Abonneer op
ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie