• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

WET FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER AANGEPAST VOOR MEER EFFICIËNTIE BELASTINGSYSTEEM

| united news | Door: Redactie

De Wet Fiscaal Identificatienummer is in De Nationale Assemblee (DNA) met grote meerderheid aangepast. Met deze wijziging wordt het belastingstelsel met meer flexibiliteit en efficiëntie bewapend.

Het ministerie van Financiën en Planning is van plan om de komende tijd agressief op jacht te gaan naar belastinggelden, en deze wetswijziging moet haar daartoe in staat stellen.

Met de aanpassing zal het aantal cijfers in het fiscaal identificatienummer, dat door de Belastingdienst aan belastingplichtigen wordt toegekend, niet langer bij wet bepaald worden. Hierdoor hoeft de regering niet steeds naar het parlement om het aantal cijfers aan te passen indien daartoe een behoefte is.

In artikel

2 van de Wet van 13 januari 2020, houdende regels ter toekenning van fiscaal identificatienummers (Wet Fiscaal Identificatienummer), was opgenomen dat het fiscaal identificatienummer een uniek en persoonsgebonden nummer is van 8 cijfers, toegekend door de Belastingdienst aan de belastingplichtige.

Echter, het systeem waarmee de Belastingdienst werkt, het Multi Tax System, kan ook werken met een 10-cijferig nummer. “Het is beter om geen nummers op te nemen in de wet, zodat bij een mogelijke wijziging van het aantal cijfers, de wet niet steeds aangepast hoeft te worden,” was het advies van de parlementaire Commissie van Rapporteurs (CvR).

De beslissing om de wetswijziging

goed te keuren was geen moeilijke keuze voor de DNA, aangezien de nieuwe regeling zal zorgen voor efficiëntere processen zonder onnodige wettelijke beperkingen. De oppositie werkte mee, wat resulteerde in 33 stemmen voor de aanname en nul tegen. “Deze wet is door ons toentertijd geconcipieerd,” merkte NDP-fractieleider Rabin Parmessar op. Het was dan ook vanzelfsprekend dat de oppositiefractie geen obstakel zou vormen, aangezien zij tijdens haar regeerperiode zelf de beperkingen van de oude wet hebben ervaren. “Het is in nationaal belang,” stelde Parmessar.

UNITEDNEWS

GERELATEERD AAN: BELASTINGDIENST VERHUIST NAAR OUD-GEBOUW VS-AMBASSADE NA MODERNE RENOVATIE

 

| united news | Door: Redactie