• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

WERKENDEN ZULLEN IN 2023 PER MAAND NETTO MEER LOON OVERHOUDEN

| dagblad de west | Door: Redactie

Verruiming op gratificatie of bonus

Personen met een belastbaar inkomen onder de SRD 7.500 per maand worden vrijgesteld van loonbelasting. Volgens het document van het ministerie van Financiën over de exercities van loonbelasting over 2023, krijgen ambtenaren op vakantiegeld in 2023 een verruiming vrijstelling tot van maximum SRD 6.516 naar maximum SRD 10.016. Bij hun gratificatie of bonus 2023 zullen de mensen die werkzaam zijn bij de overheid, een verruiming/vrijstelling tot van maximum SRD 6.516 naar maximum SRD 10.016 krijgen. De loonbelastingverlichting voor mensen die bij de overheid SRD 7.500 verdienen, is per maand SRD 718,63 en dat komt per jaar

op SRD 8.623,56.

Personen die vanaf bruto SRD 10.500 verdienen, zullen met de herziene tariefschijven van loonbelastingverlichting per maand SRD 1.330,00 meer overhouden en dat komt per jaar op neer SRD 15.960,00. Het optrekken van de belastingvrije grens geschiedt in het kader van de invoering van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). De implementatie van de BTW is een onderdeel van het IMF-programma. Het is de bedoeling dat na drie maanden, er een evaluatie komt met betrekking tot de belastinghervorming alsook de stand van zaken aangaande de Wet BTW.


Er wordt een Monitoring Unit ter implementatie van de BTW-wet ingesteld. In deze unit zullen vertegenwoordigers van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de regering participeren om ervoor zorg te dragen dat de targets die zijn gesteld met betrekking tot de BTW-wet, ook worden gehaald.

President Santokhi beloofde onlangs in zijn nieuwjaarsboodschap, dat er verlichting zal komen voor de minderdraagkrachtigen.  Het staatshoofd haalde aan dat er een reeks van maatregelen zullen komen, zodat dit het volk stapsgewijs naar betere tijden zal brengen. De focus van de regering ligt volgens Santokhi, dit jaar op het realiseren van projecten en investeringen die weer groei van de economie moeten brengen.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie