• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Waterprojecten resultaat van samenwerking tussen Suriname en België

| waterkant | Door: Redactie

Afgelopen week gaf het Surinaamse ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) het startsein voor waterprojecten in Boven-Saramacca en Boven- Suriname, ter bevordering van toegang tot schoon drinkwater.

Deze projecten sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Op 4 juli werd in Pusugrunu gestart met de bouw van een oppervlaktewaterzuiveringsstation, dat SRD 13 miljoen kost en vijf dorpen van water zal voorzien. Granman Lesley Valentijn, minister David Abiamofo en andere functionarissen verrichtten de openingsceremonie.

De missie bezocht ook Solang, Godo, Bofokule, Granslee en Akwawkonde in Boven-Suriname, waar de basis werd gelegd voor soortgelijke drinkwaterprojecten. Minister Abiamofo benadrukte het belang van zorgvuldig gebruik van

de nieuwe voorzieningen.

De uitvoering van de waterprojecten in de dorpen te boven-Suriname is het resultaat van een samenwerking tussen Suriname en België, waarbij het Belgisch waterbedrijf BOSAQ is aangetrokken

Er wordt ook training gegeven aan lokale bewoners voor het onderhoud van de waterzuiveringssystemen. Binnenkort zullen de systemen operationeel zijn.

| waterkant | Door: Redactie