• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wageningen bezwijkt onder rookoverlast

| de ware tijd | Door: Redactie

WAGENINGEN — In de afgelopen periode zijn er meerdere gevallen van luchtwegklachten behandeld op de RGD-polikliniek en de Spoedeisende Hulp van het Petronella Ziekenhuis in Wageningen. Enkele mensen moesten worden doorverwezen naar het Mungra Medisch Centrum in Nieuw-Nickerie.

De Health Disaster Unit van het ministerie van Volksgezondheid meldt dinsdag dat er maandag zelfs een patiënt is overleden, die kortademig werd binnengebracht op de SEH. Nog niet zeker is of het overlijden van deze burger verband houdt met de rookontwikkeling. “Een obductie zou de werkelijke doodsoorzaak kunnen aanwijzen”, wordt aangegeven. “Deze persoon had al enkele weken geleden klachten en werd na behandeling

frequent thuis gemonitord door de RGD-arts.”

“Er worden meer gevallen van kortademigheid, aanhoudend hoesten, keelpijn, oogirritatie, niezen en verstopte neus behandeld op de RGD-polikliniek te Wageningen”

Duidelijk wordt gemaakt dat de aanhoudende droogte en de daaruit voortvloeiende branden in Wageningen verhoogde gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. “Er worden meer gevallen van kortademigheid, aanhoudend hoesten, keelpijn, oogirritatie, niezen en verstopte neus behandeld op de RGD-polikliniek te Wageningen”, schrijft de Health Disaster Unit. Vooral personen met bestaande ademhalings- en hartaandoeningen, maar ook ouderen en kinderen, moeten extra voorzichtig zijn.

Vanwege de voortdurende situatie – de rookontwikkeling duurt al zeker drie weken – heeft Volksgezondheid essentiële medicijnen,

apparaten en medische verbruiksmiddelen naar Wageningen gestuurd. De enorme rookwolken, volgens de Health Disaster Unit een direct gevolg van aanhoudende brandincidenten, houden niet alleen direct gevaar in voor de volksgezondheid, maar verstoren ook aanzienlijk de dagelijkse activiteiten en de ecologische integriteit van het gebied.

De ministers Amar Ramadhin (Volksgezondheid), Krishnakoemarie Mathoera (Defensie) en Parmanand Sewdien (Landbouw, Veeteelt en Visserij) hebben zich vrijdag in Wageningen georiënteerd. Eén van de maatregelen is het tijdelijke besluit om de drempelkosten bij de SEH in Wageningen per direct stop te zetten, “zodat de toegang tot zorg gegarandeerd is voor de samenleving”.

| de ware tijd | Door: Redactie