• maandag 17 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VORSWIJK ZORGT VOOR HEEL VEEL PROBLEMEN

| united news | Door: Redactie

Foto: Minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Dinotha Vorswijk |  Auteur: Armand Snijders

Dinotha Vorswijk ligt als minister van Grondbeleid en Bosbeheer weer eens behoorlijk onder vuur. Haar grondbeleid is ondoorzichtig en veel mensen zijn gedupeerd. Maar niemand had anders verwacht toen ze ruim twee jaar geleden aantrad.

Één van de vele eisen die Abop in 2020 stelde om de VHP aan een meerderheid te helpen, was het lostrekken van het grondbeleid uit het bestaande ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB) en daar een apart departement voor op te zetten: dat werd het in ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Want Brunswijk zag zijn

kans schoon om nu eindelijk eens vooral zíjn mensen te voorzien van een stukje grond. Het zou de achterban van de gele partij in ieder geval geen windeieren leggen.

Bij ROGB was het al een soort traditie dat de partij die het daar voor het zeggen had, flink kon profiteren van de voordelen die het ministerie bood.

Niet voor niets werd Michael Jong Tjien Fa, die in de in de regering-Venetiaan 3 (2005-2010) namens Pertjajah Luhur (PL) de scepter op het departement zwaaide, de bijnaam minister Landjepik. Uit angst dat PL uit de wankele coalitie zou stappen, greep president Ronald Venetiaan niet

in.

Jong Tjien Fa’s vele opvolgers Martinus Sastroredjo (2010), Hendrik Setrowidjojo (2010-2011), Simon Martosatiman (2011-2012), Ginmardo Kromosoeto (2012-2013), Steven Relyveld (2013-2017), Roline Samsoedien (2017-2019) en Lekhram Soerdjan (2019-2020) hebben in de tien jaar onder Desi Bouterse aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is om zowel de president als de eigen achterban tevreden te stellen. Als klap op de vuurpijl ging in de nadagen van die regering nog HVB-voorzitter Mike Noersalim vreselijk in de fout door als minister ad-interim een deel van de historische Cultuurtuin te verkavelen.

Maar op het nieuwe ministerie ging het in het eerste jaar met Diana Pokie aan het roer niet zoals Brunswijk wilde. Ze was niet geneigd om volledig naar de pijpen van de Abop-voorzitter te dansen en weigerde zijn instructies ten voordele van zijn familie uit te voeren. Hij eiste daarop van president Chandrikapersad Santokhi dat ze vervangen zou worden, die haar ook gedwee ontsloeg.

Pokie ging dus door de zijdeur af en haar plaats werd ingenomen door Vorswijk, die wel trouw de instructies van de partijleiding (lees: Brunswijk) opvolgde. Ook al moest ze daarvoor buiten de geldende regels om handelen. Al snel kwam de affaire rond Sabaku Village aan het licht, waarbij vooral Abop-getrouwen een of meer percelen toebedeeld hadden gekregen. De fractieleider van de partij in De Nationale Assemblee (DNA), Obed Kanapé, kreeg er zelfs twee. Ook zijn partijgenoot Edgar Sampie viel in de prijzen met een perceel.

Het gebeurde te midden van de protesten van de Organic Movement en dus was Santokhi wel verplicht om in te grijpen. Hij leek dat in eerste instantie heel kordaat te doen. De gewraakte gronduitgiften zouden in eerste instantie door hem worden ingetrokken. Maar daags daarna kwam hij daar onder zware druk van Brunswijk op terug en deelde hij mee dat de gronduitgifte slechts voor een half jaar zou worden opgeschort.

Ondertussen ging een werkgroep onder leiding van Humphrey Tjin Liep Shie, adviseur van de president, aan de slag om ‘nader onderzoek in de administratief- en bestuursrechtelijke sfeer’ te doen rond die gronduitgifte. Dat leidde er uiteindelijk toe dat slechts diegenen die meer dan één perceel hadden weten te bemachtigen, werden verzocht deze op vrijwillige basis terug te geven. Al het andere bleef zoals het was. Dat klonk wel heel erg vrijblijvend. Of er ook maar één perceel is ingeleverd, weet waarschijnlijk alleen de president.

Santokhi weet donders goed dat onder zijn ogen op GBB allerlei zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen. De laatste dagen heeft hij daarom weer dreigende woorden gesproken naar aanleiding van de zoveelste ophef over het ministerie die is ontstaan over aanvragen om de erfpacht of grondhuur te verlengen -wat doorgaans vrijwel automatisch gebeurt- door GBB niet of moeizaam worden behandeld. De rechthebbenden die al jaren gebruik maken van de grond, worden opeens geconfronteerd met het feit dat (delen van) de terreinen ondertussen zijn weggegeven aan derden.

Het staatshoofd verzekert dat hij dat niet accepteert. “Ik ga niet rusten totdat het laatste perceel dat afgepakt is teruggegeven zal worden. En als we naar de rechter ervoor moeten gaan, dan gaan we naar de rechter. Maar we gaan het teruggeven!” Maar hoeveel geloof aan zijn woorden moet worden gehecht, zal nog moeten blijken. Het Sabaku-schandaal ligt wat dat betreft iedereen nog vers in het geheugen. Daar bleven de meeste begunstigden ondanks de ferme taal van de president uiteindelijk buiten schot. Ferme taal verliest immers geloofwaardigheid als het steeds weer loze woorden zijn. En dat het land ondertussen met Vorswijk steeds verder van de wal in de sloot raakt.

Het aantal rechtszaken dat inmiddels tegen de ministerie van GBB is aangespannen, spreekt boekdelen. En geeft in ieder geval redenen genoeg om vraagtekens te stellen over de kwaliteiten van Vorswijk. Santokhi heeft de twijfels al veel langer, maar tot nu toe niet ingegrepen. Wel zou hij vorige week de bewindsvrouw bij zich op het matje roepen om verantwoording af laten leggen. Of dat ook is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Vorswijk zal ongetwijfeld met vertrouwen de confrontatie zijn aangegaan, in de wetenschap dat zij een machtige beschermengel heeft in de persoon van vicepresident Ronnie Brunswijk.

OPINIE


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| united news | Door: Redactie