• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP massameeting trekt meer dan 20.000 mensen

| dagblad suriname | Door: Redactie

De VHP heeft zaterdag 25 mei met een indrukwekkende opkomst van naar schatting 20.000 personen bij hun massameeting bij de Olifant opnieuw bevestigd de grootste politieke partij in Suriname te zijn. De partij en hun Orange Movement toonden zich wederom als nationale partij. De goedbezochte bijeenkomst trok mensen uit de stad, alle districten, en diverse bevolkings- en sociale groepen.

Tijdens de speech van voorzitter Chan Santokhi werd benadrukt welke vooruitgang er is geboekt en welke uitdagingen zijn overwonnen om herstel, stabilisatie en groei te bereiken. De afgelopen 40 jaar van schijnwelvaart zijn rechtgezet met noodzakelijke maatregelen, ondanks dat dit soms ongemak

veroorzaakte in de gemeenschap. Deze offers creëren nu een toekomst die vruchten afwerpt.

De VHP kreeg lof voor het prudent beleid dat leidde tot herwonnen nationaal en internationaal vertrouwen en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Dit bracht stabiliteit en legde een stevige basis die niet moet worden teruggegeven aan partijen die in het verleden de economie hebben geschaad en onverantwoordelijke leningen zijn aangegaan.

Santokhi benadrukte het belang van correcte keuzes in de toekomst om de vooruitgang vast te houden en verdere economische doelen te bereiken.

Hij riep het volk op om te kiezen voor de VHP, een partij gericht op duurzaam welzijn en een toekomstbestendig Suriname.

“De VHP en de Orange Movement zijn de beste keuze om dit werk af te maken en welzijn en welvaart voor land en volk te waarborgen”, aldus Santokhi.

| dagblad suriname | Door: Redactie