• donderdag 22 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP-DNA-leden brengen bezoek aan Bigi Pan

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie

Op 12 februari 2021 heeft VHP-DNA-lid Stephen Madsaleh, samen met een paar ressortraadsleden van Nickerie, een bezoek gebracht aan Bigi Pan. Bij het oriëntatiebezoek zijn er diverse onderwerpen aan de orde geweest. Het gaat onder meer om het weer op gang brengen van toerisme, de problemen waarmee Bigi Pan te kampen heeft en kustbescherming, waarbij alle natuurlijke aspecten zijn betrokken.

In het kader hiervan heeft Madsaleh een oproep gedaan aan zijn collega-parlementariërs. Zo werd het oriëntatiebezoek onlangs voortgezet in het rijstdistrict Nickerie door een delegatie van het parlement bestaande uit Reshma Mangre, Rui Wang, Sidik Moertabat, Cedric van Samson en Radjendrekoemar Debi, allemaal van de VHP. In Nickerie werd de delegatie ontvangen door Madsaleh, Hariëtte Ramdien en Niesha Jhakry.

“Bigi Pan wordt momenteel op diverse plaatsen geteisterd door enkele dambreuken, die spoedig hersteld moeten worden”, zegt Madsaleh tegenover SUN. Merkwaardig is dat de assembleeleden voor verdere afhandeling hiervan, alle andere problemen en gevolgen, niet alleen deskundigen zullen betrekken, maar ook nog gesprekken zullen voeren met de districtscommissaris van Nickerie, Senrita Gobardhan, de hoofdafdeling van Openbare Werken (OW) Nickerie en Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) om gezamenlijk te brainstormen en uit te kijken naar mogelijke oplossingsmodellen

Datum: | Bron: sun.sr | Door: Redactie