• zaterdag 20 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Van Trikt: ‘Vijay Kirpalani is onlosmakelijk verbonden aan deze case’

| de ware tijd | Door: Redactie

Vijay Kirpalani, ondernemer en gewezen president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), “is onlosmakelijk verbonden aan deze case”, zei oud-governor Robert van Trikt tegen het Hof van Justitie. Hij doelde op de strafzaak van de Centrale Bank van Suriname waarin hij terechtstaat.

Tekst Wilfred Leeuwin


Beeld dWT archief

Van Trikt kreeg maandag de gelegenheid een reactie te geven op een brief die Kirpalani tijdens het proces heeft geschreven aan het Hof van Justitie. Daarin beklaagt de ondernemer zich dat de gewezen governor hem in het openbaar bespreekt en lastert.

“Ik wil gewoon voort met mijn leven”

Robert van Trikt
Volgens Van Trikt en

zijn advocaten, Irvin Kanhai en Chandra Algoe, is deze rechtszaak volledig gebaseerd op een oneigenlijke brief van Kirpalani in 2019, naar mogelijke corruptieve handelingen bij de CBvS. Ze stellen dat Kirpalani niet slechts onbevoegd deze kwestie tot een strafzaak heeft laten komen, maar zelf heel wat heeft te verantwoorden. Tot verbazing van alle verdachten in deze rechtszaak is Kirpalani slechts getuige en geen verdachte.

Kanhai typeert de brief aan het Hof van Justitie als teken van de economische machtspositie die Kirpalani heeft in de samenleving. Hij eist in de brief maatregelen tegen Van Trikt met wie hij heeft samengewerkt bij de

bank. Zo zou de verdachte het zwijgen moeten worden opgelegd.

Een soortgelijke brief heeft eerder ook het Openbaar Ministerie (OM) gericht aan het Hof van Justitie. Daarin is zelfs gevraagd om de voorwaardelijke invrijheidstelling van de verdachte te heroverwegen en hem te verbieden contact te hebben met de media en journalisten terwijl de zaak nog bij de rechter in behandeling is.

Over die brief zei de accountant nimmer het Hof van Justitie en rechters te hebben besproken in het openbaar of iets te hebben gezegd dat niet is gezegd tijdens het proces. “Ik zeg wel dat het OM niet deskundig is in monetaire zaken.”

Feiten verdraaid

De brief van Kirpalani is geschreven door zijn raadsman Edward Naarendorp. Van Trikt noemt het beschamend dat het OM,  aangestuurd door de verdachtmakingen van Kirpalani, zijn handelingen bij de bank classificeert als “buiten de taken en bevoegdheden van de bank en als quasi monetair beleid”.  “Het doet me wat als ik luister naar al die verdraaiingen, terwijl recent nog de president van De Nederlandsche Bank (Klaas Knot, … red.) een lezing heeft gehouden over de incubatorsrol van de bank en dat het niet alleen gaat om monetaire en financiële stabiliteit.”

In zijn reactie op de brief van Kirpalani toont Van Trikt zich verbaasd over de “verdraaiing van feiten”,  door het Openbaar Ministerie. Hij wees het Hof van Justitie erop dat Kirpalani in 2019 zijn huisadvocaat Edward Naarendorp belastte met het schrijven van een brief, op basis waarvan deze strafzaak is opgebouwd door het Openbaar Ministerie.

De gewezen governor zei, in tegenstelling tot wat het OM vindt, dat hij nimmer de gelegenheid heeft gekregen zich te verweren tegen de niet bewezen verdachtmakingen. Hij werd binnen vijf dagen gearresteerd en op 31 januari 2022 veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en SRD 500.000 boete. Ook andere verdachten, onder wie ex-Financiënminister Gillmore Hoefdraad, de oud-juridisch directeur van de bank Faranaz Hausil, Van Trikts zakenpartner Ashween Angnoe en voormalig directeur van de Surinaamse Postspaarbank Ginmardo Kromosoeto werden toen veroordeeld.

Van Trikt wees erop dat de toen geldende Bankwet alleen aan hem – en dus niet aan Kirpalani – de bevoegdheid gaf een intern onderzoek in te stellen. De enige persoon die de bank bindt en zulke opdrachten geeft is de governor. Ook toen gaf Kirpalani in zijn functie van president-commissaris Naarendorp opdracht om juridisch onderzoek in te stellen bij de bank, waarna deze rechtszaak in 2019 begon te lopen.

Van Trikt: “Het is door toedoen van Kirpalani en Naarendorp dat ik in deze ellendige situatie ben beland, omdat ik in mijn bevoegdheid gelden heb verstrekt aan de staat, gedekt door royalty’s. Er is nooit geld gestolen, nooit gefraudeerd, zoals wordt beweerd. Er zijn goedgekeurde regels gekomen bij de bank, de US Fed (Centrale Bank van Amerika, … red.) is binnengebracht, alles is doorgestuurd naar de juridische afdeling van de bank. Nu word ik gebakken in mijn eigen vet. Ik ben alles kwijt.”

Desondanks, zei hij, heeft hij tot nu met alles meegewerkt in het onderzoek. “Ik ben voorwaardelijk vrij, voldoe steeds aan de voorwaarden, zoals  op elke zitting aanwezig zijn en vecht voor mijn totale vrijheid. Nu is er weer een brief van Kirpalani dat hij wordt belaagd en gelasterd. Ik heb hem nooit besproken, maar in de media slechts aangegeven wat hier in de rechtszaal in een openbare zitting wordt gezegd.” Van Trikt herhaalde wat eerder al was gezegd dat hij terechtstaat voor handelingen die staan in een beleidsplan, dat is goedgekeurd door Kirpalani als president-commissaris.


Vijay Kirpalani heeft zich in een schrijven aan het HvJ erover beklaagd dat hij wordt besproken en belasterd door Robert van Trikt.
Draad oppakken

Als internationaal registeraccountant vroeg hij het Hof van Justitie te mogen terugkeren in de maatschappij. Hij en zijn advocaten vroegen het hof niet alleen voorbij te gaan aan de eisen van het OM en Kirpalani, maar ook om hem in staat te stellen zijn beroep verder te kunnen uitoefenen. Hij zou hiervoor wederom in de gelegenheid moeten worden gesteld, zoals het beroep vereist, te doen aan constante internationale bijscholing als vereiste kwalificatie bij het accountantsberoep. “Ik wil gewoon voort met mijn leven.”

Op de zitting maandag heeft de vervolging, vertegenwoordigd door waarnemend advocaat-generaal Shanta Mahadew, vastgehouden aan volgens haar bewezen strafbare handelingen van Van Trikt. Zo zouden de projecten die contractueel zijn afgesloten met het Belgische bedrijf Clairfield buiten de taken en bevoegdheden van de bank vallen. Van Trikt en Angnoe zouden bewust gebruik hebben gemaakt van hun zakelijke relatie om de bank te benadelen ten gunste van de staat en daarmee de Anticorruptiewet hebben overtreden.

Ook zou er sprake zijn van belangenverstrengeling, quasi fiscaal monetair beleid en zou het bij de projecten met Clairfield gaan om 2,5 miljoen euro, waarvan 625.000 euro als betaling aan het accountantskantoor Orion van Van Trikt en Angnoe. Uit de betaling zouden persoonlijke en zakelijke belangen zijn bekostigd, zoals de aanschaf van een Range Rover en afbetalingen van schulden voor onroerend goed.

Mahadew wees er verder op dat een Belgische rechtbank Clairfield heeft veroordeeld tot het terugbetalen van de 2,5 miljoen euro aan de Centrale Bank van Suriname. Deze zaak loopt nu in hoger beroep in België.

De vervolging vindt dat in het vonnis in eerste aanleg tegen Van Trikt terecht beslag is gelegd op het kantoorgebouw van Orion omdat uit geld van de bank een schuld van het pand zou zijn afgelost. Ook zou Van Trikt nooit panden hebben mogen opkopen bij de staat die niets te maken hebben met het werk van de CBvS.

Mahadew eiste daarom bevestiging van het vonnis van 31 maart 2022 in eerste aanleg en gevangenneming van Van Trikt. De rechtszaak wordt op 18 maart voortgezet. Dan komen de advocaten aan het woord. Als slotstuk krijgt Van Trikt het laatste woord, waarna het Hof van Justitie de datum voor het vonnis zal bepalen.

 

| de ware tijd | Door: Redactie