• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vakbondsacties voorlopig opgeschort … niet opgeheven!’

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — “Den man kisi uni baka!” Dat was vrijdag een veelgehoorde kreet op het terrein van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) aan de Verlengde Gemenelandsweg. Veel aanwezigen bleken niet helemaal eens te zijn met het opschorten van de acties door de gezamenlijke vakbonden.

Vrijdag is tijdens een algemene ledenvergadering (alv) van de actievoerenden het besluit gedeeld. “We schorten de acties op, maar zij worden niet opgeheven. Dat betekent dat u anytime op afroep weer hier bent”, verduidelijkte Revelino Eijk, secretaris van de Surinaamse Politiebond, tegenover de aanwezigen.

“Den man kisi unu baka!”

Government take verlaagd

Hij deelde mee, dat met toestemming van de

alv, de bonden akkoord zullen gaan met het voorstel van de regering om de government take op brandstof te verlagen met SRD 1. Hij vroeg aan de aanwezigen om er geloof in te hebben dat de bonden uiteindelijk toch iets beters zullen bereiken. “We gaan voor het beste”, benadrukte Eijk.

Het uiteindelijke doel van de vakbonden blijft om het percentage van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) terug te brengen van 10 naar 5 procent.

Er is alvast een voorziening getroffen met het voorstel van de verlaging van de government take die nu SRD 3,50 bedraagt, maar de vakbonden zeggen door te gaan met onderhandelen

met de regering. De BTW-wet kan alleen worden teruggedraaid door De Nationale Assemblee en daar zullen de actievoerenden aan werken.

De diverse bonden zullen hun leden de voorstellen van de regering voorhouden. Zo zullen de leden van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) maandag wederom in een alv bijkomen om de voorstellen te bespreken. De vakbondsleiders zeggen hun leden goed uit te zullen leggen dat er toch iets is bereikt.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| de ware tijd | Door: Redactie