• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vakbonden zullen onverkort vakbondsmiddelen inzetten totdat regering eisen inwilligt

| suriname herald | Door: Redactie

“Dit is slechts de trailer, indien de eisen niet worden ingewilligd dan komt de film eraan.” Dit zei vakbondsvrouw Marcia Clumper vandaag bij de overhandiging van een motie aan assembleevoorzitter Marinus Bee.

De motie omvat besluiten die gisteren genomen zijn bij een goedbezochte vergadering van de gezamenlijke vakbeweging in het hoofdkwartier van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO). De vakbonden eisen onder andere dat de btw-wijzigingen waaronder de heffing op brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen onmiddellijk wordt teruggedraaid.

Ook wordt geëist dat de belastingschijven worden aangepast naar een aanvaardbaar niveau. Benadrukt is dat de vakbonden onverkort vakbondsmiddelen zullen inzetten voor de stopzetting en terugdraaien

van deze zaken. Dit zal niet ophouden totdat de eisen zijn ingewilligd.

De vakbondsleden werden gisteren opgeroepen om zich vandaag om 09.00 uur te verzamelen op het Kerkplein. Revelino Eijk, vakbondsleider bij de Surinaamse Politiebond (SPB), drukte de menigte op het hart om de instructies van de wetsdienaren op te volgen en de orde te allen tijde te waarborgen.

Vakbonden

Foto: Suriname Herald

Na het zingen van het volkslied toog de menigte richting het assembleegebouw. Oorspronkelijk was het Onafhankelijkheidsplein afgesloten middels dranghekken. Bij aankomst van de menigte werd aangekondigd door een vakbondsleider dat de medewerking verleend zou worden zodat de groep zich kon begeven naar het assembleegebouw.

De dranghekken werden verwijderd en de stroom van mensen begaf zich naar het parlement. Daar aangekomen leek het nog even mis te gaan toen bleek dat de poorten op slot waren en nog niet bekend was of de vakbonden ontvangen zouden worden.

De vakbondsleiders riepen de menigte tot rust en verduidelijkten dat er goede afspraken gemaakt waren met betrekking tot het overhandigen van de motie. Uiteindelijk is afgesproken dat 10 vakbondsleiders het terrein van De Nationale Assemblee (DNA) mochten betreden voor overhandiging van de petitie.

Assembleevoorzitter Bee, die de motie in ontvangst nam, gaf aan dat het parlement de vakbeweging niet als vijand beschouwd. Hij verzekerde de vakbondsleiders dat de motie spoedig in behandeling genomen zal worden.

De groep is vervolgens getogen naar het Kabinet van de President waar Adjaykoemar Moensi, directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden, de motie in ontvangst nam. Hij gaf aan dat deze doorgeleid zal worden.

Afgesproken is dat de individuele vakbonden morgen met hun leden zullen vergaderen. Maandag om 10.00 uur zal de gezamenlijke vakbeweging weer in vergadering bijeenkomen. De locatie zal via de respectievelijke vakbonden aan de leden doorgecommuniceerd worden.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie