• dinsdag 07 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

UPDATE - Uitnodiging ism de Indiase Ambassade voor een “ Doing Business with India” meeting

| snc.com | Door: Redactie

UPDATE - Vandaag 30 nov 2022 18:30 SR TIJD - KennisKring, Akmos en Alliantie nodigen u uit ism de Indiase Ambassade voor een “ Doing Business with India” meeting.

Een 6 mans delegatie van de  Eximbank of India houdt een presentatie voor ondernemers, het bank-verzekeringswezen in het Asfa gebouw aan de Mr. J. Lachmonstraat.

Ze hebben een internationale tender gewonnen om in Barbados een export credit agency op te zetten. De Eximbank staff zal de mogelijkheden ter verkrijging van kredieten en financiering uiteenzetten w.o. de populaire Buyers Credit.

De delegatie bestaat uit: Manish Krishnarao, General manager, Shankar Narayanaswamy, retd. CMD, Rajesh Kumar Gulla,

ass. GM, Amol Bhagwanrao Birari, ass. GM Treasury Operations, ms. Jahanwi, chief manager en Neha Raman, deputy manager.

Dit sterk EXIMBANK teambezoek is een unieke kans die KennisKring en de Akmos/Alliantie hebben aangegrepen om het Surinaamse ondernemerschap rechtstreeks hun zoektocht naar goedkoper kapitaal te bespreken.

Kennis Kring 


Op woensdag 30 november arriveert in Suriname een 6 man tellende delegatie van de Export Import Bank of India. Ze hebben een internationale tender gewonnen om in Barbados een export credit agency op te zetten. Aangezien Barbados onder jurisdictie van de Indiase Ambassade te Paramaribo valt zijn ze voor een dag in Suriname.

Enkele maanden geleden heeft de Alliantie van Ondernemers ism KennisKring en de Indiase Ambassade een “Doing Business with India” meeting gehouden. Hierbij was men zeer onder de indruk van de presentaties van de ITPO, Eximbank, Bajaj Processpack ltd en Bel. Ltd. De India Trade Promotion Organization nodigde het bedrijfsleven uit de ITPO fair te bezoeken.

Een Akmos delegatie olv voorzitter Soekhlal is begin november naar India afgereisd, heeft de beurs en diverse instituten bezocht waarbij er afspraken zijn gemaakt hoe het Surinaams ondernemerschap kan inspelen op de mogelijkheden met India. Wederom wordt op woensdag 30 november om 18.00u in het Asfa gebouw aan de Mr. J. Lachmonstraat en sessie gehouden in samenwerking met de Indiase ambassade, KennisKring en de Alliantie van Ondernemers.

De Eximbank staff zal de mogelijkheden ter verkrijging van kredieten en financiering uiteenzetten w.o. de populaire Buyers Credit. Alle leden en niet leden van de Alliantie, Asfa, Akmos, het bankwezen etc. zijn welkom deze meeting bij te wonen.

De delegatie bestaat uit: Manish Krishnarao, General manager, Shankar Narayanaswamy, retd. CMD, Rajesh Kumar Gulla, ass. GM, Amol Bhagwanrao Birari, ass. GM Treasury Operations, ms. Jahanwi, chief manager en Neha Raman, deputy manager.

In de ochtend van woensdag zijn er beleefdheidsbezoeken gepland met de Centrale Bank van Suriname, het ministerie van Financien, Bibis en een bezoek aan ambassadeur Shankar Balachandran. Dit sterk EXIMBANK teambezoek is een unieke kans die KennisKring en de Akmos/Alliantie hebben aangegrepen om het Surinaamse ondernemerschap rechstreeks hun zoektocht naar goedkoper kapitaal te bespreken.

Bron: KK


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie